Databáze byla spuštěna 1. února 2009, zpracovávána bude postupně. V současné době databáze obsahuje:
The database was launched 1st February 2009, it will be processed gradually. Currently the database contains:
         

2.168 současných zoo + 415 zavřených zoo + 308 neznámých zařízení • 24.579 fotek z 640 zoo z 86 zemí a 339 videí z 298 zoo z 23 zemí
2,168 current zoos + 415 closed zoos + 308 unknown facilities • 24,579 photos from 640 zoos of 86 countries and 339 videos from 298 zoos of 23 countries

Tyto stránky jsou optimalizovány pro šířku 1280 px • This site is optimalized for width 1280 px