Databáze byla spuštěna 1. února 2009, zpracovávána bude postupně. V současné době databáze obsahuje:
The database was launched 1st February 2009, it will be processed gradually. Currently the database contains:
         

2.419 současných zoo + 543 zavřených zoo + 295 neznámých zařízení • 45.402 fotek z 831 zoo z 89 zemí a 546 videí z 500 zoo z 34 zemí
2,419 current zoos + 543 closed zoos + 295 unknown facilities • 45,402 photos from 831 zoos of 89 countries and 546 videos from 500 zoos of 34 countries

Tyto stránky jsou optimalizovány pro šířku 1280 px • This site is optimalized for width 1280 px