Databáze byla spuštěna 1. února 2009, zpracovávána bude postupně. V současné době databáze obsahuje:
The database was launched 1st February 2009, it will be processed gradually. Currently the database contains:
         

2.148 současných zoo + 406 zavřených zoo + 309 neznámých zařízení • 24.378 fotek z 639 zoo z 86 zemí a 339 videí z 298 zoo z 23 zemí
2,148 current zoos + 406 closed zoos + 309 unknown facilities • 24,378 photos from 639 zoos of 86 countries and 339 videos from 298 zoos of 23 countries

Tyto stránky jsou optimalizovány pro šířku 1280 px • This site is optimalized for width 1280 px