Databáze byla spuštěna 1. února 2009, zpracovávána bude postupně. V současné době databáze obsahuje:
The database was launched 1st February 2009, it will be processed gradually. Currently the database contains:
         

2.148 současných zoo + 402 zavřených zoo + 309 neznámých zařízení • 24.291 fotek z 637 zoo z 85 zemí a 338 videí z 297 zoo z 23 zemí
2,148 current zoos + 402 closed zoos + 309 unknown facilities • 24,291 photos from 637 zoos of 85 countries and 338 videos from 297 zoos of 23 countries

Tyto stránky jsou optimalizovány pro šířku 1280 px • This site is optimalized for width 1280 px