Databáze byla spuštěna 1. února 2009, zpracovávána bude postupně. V současné době databáze obsahuje:
The database was launched 1st February 2009, it will be processed gradually. Currently the database contains:
         

2.219 současných zoo + 443 zavřených zoo + 310 neznámých zařízení • 25.385 fotek z 675 zoo z 87 zemí a 372 videí z 331 zoo z 24 zemí
2,219 current zoos + 443 closed zoos + 310 unknown facilities • 25,3859 photos from 675 zoos of 87 countries and 3721 videos from 331 zoos of 24 countries

Tyto stránky jsou optimalizovány pro šířku 1280 px • This site is optimalized for width 1280 px