Databáze byla spuštěna 1. února 2009, zpracovávána bude postupně. V současné době databáze obsahuje:
The database was launched 1st February 2009, it will be processed gradually. Currently the database contains:
         

2.301 současných zoo + 473 zavřených zoo + 308 neznámých zařízení • 35.061 fotek z 705 zoo z 87 zemí a 406 videí z 364 zoo z 24 zemí
2,301 current zoos + 473 closed zoos + 308 unknown facilities • 35,061 photos from 705 zoos of 87 countries and 406 videos from 364 zoos of 24 countries

Tyto stránky jsou optimalizovány pro šířku 1280 px • This site is optimalized for width 1280 px