Databáze byla spuštěna 1. února 2009, zpracovávána bude postupně. V současné době databáze obsahuje:
The database was launched 1st February 2009, it will be processed gradually. Currently the database contains:
         

2.379 současných zoo + 518 zavřených zoo + 299 neznámých zařízení • 41.169 fotek z 780 zoo z 89 zemí a 495 videí z 449 zoo z 32 zemí
2,379 current zoos + 518 closed zoos + 299 unknown facilities • 41,169 photos from 780 zoos of 89 countries and 495 videos from 449 zoos of 32 countries

Tyto stránky jsou optimalizovány pro šířku 1280 px • This site is optimalized for width 1280 px