Databáze byla spuštěna 1. února 2009, zpracovávána bude postupně. V současné době databáze obsahuje:
The database was launched 1st February 2009, it will be processed gradually. Currently the database contains:
         

2.381 současných zoo + 527 zavřených zoo + 296 neznámých zařízení • 43.033 fotek z 801 zoo z 89 zemí a 518 videí z 472 zoo z 33 zemí
2,381 current zoos + 527 closed zoos + 296 unknown facilities • 43,033 photos from 801 zoos of 89 countries and 518 videos from 472 zoos of 33 countries

Tyto stránky jsou optimalizovány pro šířku 1280 px • This site is optimalized for width 1280 px