!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Timizer

většina zdrojů uvádí • most of sources mention: El Aouana ; العوانة  [Alawana]


Parc Animalier de Kissir
Parc Zoologique de Kissir Parc Animalier de Jijel Parc Animalier de Taza à Jijel Parc Animalier d'El Aouana
  جيجل حديقة الحيوانات
Kissir Animal Park Kissir Zoological Park Jijel Animal Park Taza Animal Park in Jijel El Aouana Animal Park
36°47'30"N, 05°39'45"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-DZ-XX-0009A
     
 
Route de Al Ouana
Kissir
Jijel, 18000
ALGERIA
 
+213 34513113
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
nová zoo - medvědi, vlci, lvi, levharti, rysi, hyeny, fenci, surikaty, lachtani, sloni, velbloudi, lamy, zebry, antilopy,  jeleni, paovce, opice (paviáni, malpy, lemuři, kosmani...), ptáci (pštrosi, bažanti, dravci...), domácí zvířata, hadi, želvy, akvárium... Zoo podepsala v roce 2007 smlouvu o spolupráci se Zoo Bělehrad (Srbsko), proto množství zvířat pochází právě odsud.

new zoo - bears, wolves, lions, leopards, lynx, hyenas, fennecs, meerkats,  sea lions, elephants, camels, llamas, zebras, antelopes, deer, Barbary sheep, monkeys (baboons, capuchins, lemurs, marmosets...), birds (ostriches, pheasants, raptors...), domestic animals, snakes, tortoises, aquarium... The zoo signed a cooperation agreement with Belgrade Zoo (Serbia) in 2007, so many animals come just from here.

atrakce pro děti
children's attractions

restaurace
restaurant

červenec 2006
July 2006

N/A

24 ha

N/A

N/A

N/A N/A N/A cca 50 / 120
(2010)
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 28.06. 2009 Poslední úprava 04.12. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.