!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Chongjin

Chŏngjin   청진(시) [Ch’ŏngjin (si) / Cheongjin (si)]   清津(市) [Qīng jīn (shì)]  清津(市) [??? (ichi)]  Чхонджин [Chkhondzhin]   Čhongdžin


† Chongjin Zoo
청진 동물원 [Rasŏn tongmurwŏn] (in hanja 淸津動物園)  
41°47'57"N, 129°47'55"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
AS-KP-XX-0010A†
     
 
Chongjin
Hamgyongpuk-do
DPRK
 
- - -

zoo, která měla tygry, medvědy, opice, jeleny, ptáky, hady, domácí zvířata atd. je od poloviny 90. let úplně bez zvířat - kvůli potravinové krizi. Zoo nebyla zrušena jen "dočasně uzavřena".

zoo, which had tigers, bears, monkeys, deer, birds, snakes, domestic animals etc., is completly without animals since the mid-90s - because of the food crisis. Zoo was not abolished only "temporarily closed."

N/A

polovina 90. let
the mid-1990s

státní
governmental

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 24.05. 2013 Poslední úprava 24.05. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.