!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Ulaanbaatar
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ [Ulaγanbaγatur]

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloadingUlan Bator  Улаанбаатар ‎ [Ulaanbaatar Улан-Батор [Ulan-Bator]  乌兰巴托 [Wū lán ba tuō]  烏蘭巴托 [Wū lán ba tuō]  Ulánbátar

dříve • previously: 1639-1706 : Urga Өргөө ; Örgöö ; 1706-1911: Kuren ; Хүрээ ; Xüree ; Kulun ; 庫倫 ; Daa Kuren ; Даа Хүрээ ; Daa Xüree ; Ik Kuren ; Их Хүрээ ; Ix Xüree ; 1911-1924: Niisel Kuren ; Нийслэл Хүрээ ; Niĭslel Xüree ; Bogdiin Kuren ; Богдийн Хүрээ ; Bogdiĭn Xüree


† Bogd Khaan's Menagerie
 
47°53'49"N, 106°54'26"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
AS-MN-XX-0003M†
     
 
Ulaanbaatar
Zaisan road
MONGOLIA
 
- - -

8. Bogdgegén (duchovní hlava lámaistické školy Gelupa - vtělení budhy Čänräziga) a Velký chán Mongolska jménem Agvánluvsančojdžindanzanvánčigbalsambú (nebo také Ngawang Lobsang Čökyi Nyima Tendzin Wangčug) dnes známý spíše jen jako Bogd Chán (ačkoli to není jméno, ale titul - ekvivalent titulů Bogdgegén nebo Chalcha Džebcundampa Chutuchtu) byl velkým milovníkem přírody - ve svém paláci (Zelený nebo Zimní palác, dnes Bogd Chánův palác) měl menažerii s mnoha exotickými zvířaty, mj. i slon (koupen 1914 v Krasnojarsku, po cestě vlakem dorazil do Ulanbátaru 1914), žirafa, lamy, vlci, mnoho ptáků, ale i rozsáhlou kolekci vycpaných zvířat (tuleni, tučňáci, šelmy, ptáci atd.) - mnohá z nich byla původně v menažerii. Dnes palác slouží jako muzeum, mj. i s částí sbírky vycpaných zvířat Bogd Chána.
Zvěřinec existoval zřejmě do smrti Bogd chána a vzniku Mongolské lidové republiky (1924), ale slon žil až do roku 1926.

8th Bogd Gegen (spiritual head of Lama Gelug school - incarnation of Jainraisig Buddha) and the Great Khaan of Mongolia named Agvaanluvsanchoyjindanzanvaanchigbalsambuu (or also Ngawang Lobsang Chökyi Nyima Tendzin Wangchug) today known rather as Bogd Khaan (though it is not name, but the title - equivalent of titles Bogd Gegen or Khalkha Jebtsundamba Khutuktus) was a great nature lover - in his palace (Green or Winter Palace, now Bogd Khaan's Palace), he had menagerie with many exotic animals, among other also elephant (bought 1913 in Krasnoyarsk, came to Ulaanbatar in 1914 after train transport), giraffe, lamas, wolves, many birds but also an extensive collection of stuffed animals (seals, penguins, beasts, birds etc.) - many of them was originally in the menagerie. Today the Palace serves as a museum, among other also with part of Bogd Khaan's collection of stuffed animals.
The menagerie existed perhaps only to death of Bogd Khaan and foundation of Mongol People's republic (1924), but the elephant lived up to 1926.

někdy po 1905 (Zelený palác byl postaven 1905), zřejmě 1913
sometime after 1905 (the Green Palace was built in 1905), perhaps 1913

zřejmě 1924 (Bogd Chán zemřel 20. května 1924)
probably 1924 (Bogd Khaan died 20th May 1924)

Bogd Chán (Agvaanluvsanchoyjindanzanvaanchigbalsambuu nebo též Ngawang Lobsang Chökyi Nyima Tendzin Wangchug)
Bogd Khaan (Agvaanluvsanchoyjindanzanvaanchigbalsambuu or also Ngawang Lobsang Chökyi Nyima Tendzin Wangchug)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 22.08. 2012 Poslední úprava 22.08. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.