!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Dushanbe

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloading Душанбе [Dushanbe]  Dushanbe    دوشنبه‎  [Dwsẖanbeh Dušanbe

->1929: Dyushanbe (Дюшамбе), Dyushanbe - Kurgan (Дюшанбе-Курган) ; 1929-1961 Stalinabad (Сталинабад / Сталинобод)


Dushanbe Zoo
Zoological Park of City of Dushanbe
Боғи хайвоноти Душанбе [Boghi khayvonoti Dushanbe] • Боғи хайвоноти шаҳри Душанбе [B. kh. shahri  D.]
Душанбинский зоопарк [Dushanbinskiy zoopark] • Зоологический парк города Душанбе [Zoologicheskiy park goroda Dushanbe]
38°35'02"N, 68°46'20"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-TJ-XX-0001A
     
 
Khiyobon Ismoili Somoni 26
Dushanbe, 734021
TAJIKISTAN
 
+992 372366733
+992 372368310
+992 372367577
 
+992 372367577
 
youth_opportunities☼tajikngo.org
 
www.dushanbezoo.org  
 
jediná zoo Tádžikistánu - kdysi údajně jedna z nejlepších v tehdejším Sovětském Svazu. Po rozpadu SSSR (1991) a občanské válce (1992 - 1997) však byla v zoufalém stavu. V roce 2007 zoo obdržela grant od Americké aliance muzeí a s pomocí Black Pine Animal Sanctuary (USA) a dobrovolníků začala rekonstrukce.
Lvi, jaguáři, irbisi, medvědi, vlci, šakali, lišky, mývali, jezevci, opice, velbloudi, lamy, jeleni, divočáci, horské kozy, osli, ovce, dikobrazi, emu, dravci, sovy, jeřábi, bažanti, kajmani, hadi, ještěrky, želvy, ryby... (dříve i sloni, hroši atd.)

the only zoo of Tajikistan - once reportedly one of the best in the former Soviet Union. However after the collapse of the USSR (1991) and Civil War (1992-1997) were in a poor condition. In 2007, the zoo received a grant from the American Alliance of Museums and a reconstruction began with help of Black Pine Animal Sanctuary (USA) and volunteers began.
Lions, jaguars, snow leopard, bears, wolves, jackals, foxes, raccoon, badgers, monkeys, camels, llamas, deer, wild boars, mountain goats, donkeys, sheep, porcupines, emus, birds of prey, owls, cranes, pheasants, caimans, snakes , lizards, turtles, fish... (previously also elephants, hippos etc.)

dětské hřiště
children's playground

N/A

23. září 1960
23rd September 1960

městská
municipal

5 ha


N/A

0 35 / 488 0 115 / 836
(2012)
14 / 44 35 / 177 31 / 127
 
1982
           


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 26.04. 2013 Poslední úprava 21.05. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.