!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Santa Clara

 


EcoTEC
 
10°21'44"N, 84°30'36"W přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
CA-CR-XX-0022C
     
 
TEC - San Carlos
Santa Clara
Florence, San Carlos
Alajuela
COSTA RICA
 
+506 24013071
+506 24013133
 
+506 24755395
 
ocastro☼itcr.ac.cr
 
N/A  
 
speciální "zoo", která není přístupná veřejnosti, jen skupinám škol apod. (s cílem učení) - projekt environmentálního vzdělávání, který vznikl z iniciativy univerzity Tecnológico de Costa Rica - Regionálního ústředí San Carlos. EcoTEC je zaměřen na vědeckou ekoturistiku a tak slouží jako živá učebnice pro studenty a jiné ekoturisticky či zoologicky zaměřené skupiny nejen z Kostariky, ale i ze zahraničí.
Motýlí dům, ranarium (žabí expozice), opice, krokodýli, jeleni, pásovci, ptáci, hadi, domácí zvířata...

special "zoo" which is not open to the public, but only for school groups and so on (for studying purpose) - environmental education project, initiated by the university of Tecnológico de Costa Rica - Regional headquarters in San Carlos. EcoTEC is focused on scientific ecotourism and so serves as a living textbook for students and other people groups focused on ecotourism or zoology not only from Costa Rica but also from abroad.
Butterfly House, ranarium (frog exposure), monkeys, crocodiles, deer, armadillos, birds, snakes, domestic animals...

N/A

N/A

2001

univerzita Tecnológico de Costa Rica
Tecnológico de Costa Rica university

40 ha

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/Avšechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 24.02. 2016 Poslední úprava 24.02. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.