!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Oyster Pond
 

Captain Oliver's Mini-Zoo and Aquarium
 
18°03'22"N, 63°00'53"W přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
CA-MF-XX-0002B
     
 
Rue de l'Escale
Oyster Pond, 97150
SINT MAARTEN
 
+590 590874026 (Guadeloupe phone network)
 
+590 590874084 (Guadeloupe phone network)
 
captain.olivers☼hotmail.com
 
www.captainolivers.com/... ; www.captainolivers.com/...  
 
miniaturní zoo, přesto asi jediná na světě, která leží na území dvou zemí - francouzské i v nizozemské části ostrova Svatý Martin. Město Oyster Pond je rozdělené hranicí, která kopíruje severní pobřeží zálivu - tzn., co je na pevnině je francouzské, co je mimo pevninu, je nizozemské (i když nové přesné vytyčení hranice právě v Oyster Pondu je aktuálně předmětem jednání mezi Francií a Nizozemskem).
Captain Oliver's Resort má miniaturní zoo na břehu (ve francouzské části) - bazén sladkovodních želv, klec kočkodanů a několik málo voliér arů, amazoňanů, tukanů a loskutáků a akvárium hned vedle - v restauraci na molu (v nizozemské části) - mořské želvy, humři, žraloci, tarponi a další velké druhy místních ryb. Vedle akvária je ještě Leguan bar, kde jsou tři leguáni.

miniature zoo, nevertheless probably the only one in the world that is situated on the territory of two countries - French and Dutch part of the island of Saint Martin. The city of Oyster Pond is divided by the border that follows the northern shore of the gulf - ie. what is on the land is French, what is offshore is Dutch (although new exact demarcation of the border just in Oyster Pond is currently the subject of negotiations between France and the Netherlands) .
Captain Oliver's Resort has a miniature zoo on the shore (in French part) - pool of freshwater turtles, cage of green monkeys and several few aviaries of macaws, amazons, toucans and hill mynahs and aquarium just next - in a restaurant on the marina (in Dutch part) - sea turtles, lobsters , sharks, tarpons and other large species of local fish. In addition to the aquarium there is also Leguan bar with three iguanas.

bazén, ubytování, lodě na ostrov Svatý Bartoloměj
pool, accommodation, ferry to Saint Barthelemy island

restaurace, bary
restaurants, bars

1982 - restaurace; 1983 - rezort
1982 - restaurant; 1983 - resort

soukromé (Olivier Lange)
private (Olivier Lange)

N/A

N/A

1) Stručně o minizoo

N/A N/A N/A
N/A
N/A N/A N/A
 
             
 

všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 09.09. 204 (Video: 1 min 52 sec)
Image 1 of 4
Roman Hynek, 09.09. 204 (Video: 1 min 52 sec)
Roman Hynek, 09.09. 204 (Video: 1 min 52 sec)
Roman Hynek, 09.09. 2004
Image 2 of 4
Roman Hynek, 09.09. 2004
Roman Hynek, 09.09. 2004
Roman Hynek, 09.09. 2004
Image 3 of 4
Roman Hynek, 09.09. 2004
Roman Hynek, 09.09. 2004
Roman Hynek, 09.09. 2004
Image 4 of 4
Roman Hynek, 09.09. 2004
Roman Hynek, 09.09. 2004

  Stránka vytvořena 14.07. 2013 Poslední úprava 14.07. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:16. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.