!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
† Medvědárium Pražského hradu
 
     
  Stručná historie medvědária  
• 1919 - TGM dostal darem dva mědvedy od užhorodského župana Ladislava Moyše

• březen 1920 - legionáři 1. čety 5. roty 1. pluku přivezli Tomáši G. Masarykovi dvě medvědice

• konec července 1920 - neznámý legionářský pluk projíždějící Prahou pro Hrad na Wilsonově nádraží vyložil jednu medvědici

• konec srpna 1920 - správa Hradu převzala dva medvědy ušaté od nadporučíka Berky z 8. roty 7. pluku

• 24.-28. září 1920 - stěhování medvědů do nového medvědária (do té doby všichni v provizoriích)

• následně někteří medvědi uhynuli, jiní přibyli

• 3. srpna 1942 - medvědi smrtelně zranili medvědáře Peku a zasahující polici čtyři z nich zastřelila (zbyli 2, kteří byli v době útoku zavření)

• 10. srpna 1943 - z podnětu velitelství protiletecké obrany byli zbylí dva medvědi převezeni do Zoo Praha. Jedním z nich byla medvědice Honzíček (skutečně medvědice), kterou neznámí legionáři vyložili na sklonku července 1920 na tehdejším Wilsonově nádraží

• po 1945 - po válce byli pořízeni noví medvědi

• 1951 a 1953 - medvědi utekli a zranili zaměstnance Hradu

• ~1958 - za prezidenta Novotného dal kdosi medvědům přes příkop výběhu velikou fošnu a jeden medvěd unikl. Ráno jej při své procházce potkala paní Novotná.

• 21. května 1960 - transport páru medvědů hnědých do Pražské zoo a odtud do Brna v rámci likvidace Medvědária.


 
   
WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.