!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
† Stálá akvarijní výstava Brno
 
     
  SAV - Mekka brněnské akvaristiky a teraristiky  
      Na vzniku Stálé akvarijní výstavy Zoologické zahrady města Brna (SAV) se podstatnou měrou podílela dlouholetá tradice akvaristiky v Brně. Její začátky se datují od roku 1907, kdy byl v moravské metropoli založen akvaristický a teraristický spolek Cyperus. Dosažené chovatelské úspěchy by nebyly nikdy úplné, pokud by se s nimi nemohla seznámit široká veřejnost, nejprve populární a později odbornou formou. Zpočátku se vystavování ryb odehrávalo jako ojedinělá i když hojně navštěvovaná a  tedy i úspěšná, leč časově omezená akce. Později však odborníci dospěli k závěrům, že je nutné zajistit dlouhodobou prezentaci výsledků akvaristiky i teraristiky a současně co nejširší veřejnosti poskytovat odbornou poradenskou pomoc. Tyto záměry realizovali autoři Stálé akvarijní výstavy v Brně. Využití odborných zkušeností, ale také citlivý přístup architektů při včleňování expozice do historických prostor staré brněnské radnice umožnilo, aby byla 3. dubna 1969 předána SAV nejširší veřejnosti.

Jedinečnost barev a tvarů
Stálá akvarijní výstava Zoo Brno je výjimečná už tím, že relativně na malém prostoru (cca 76 m2) představuje v centru města v 65 nádržích početné zástupce mořských i sladkovodních ryb a rostlin, některých obojživelníků, plazů a členovců  téměř z celého světa. V třicetileté historii SAV stojí za zmínku aktivity roku 1975. V něm došlo k další úpravě vnitřního prostoru a vznikla odchovna a přípravna krmiv. V roce 1996 bylo zřízeno první veřejně přístupné mořské akvárium v Brně. V  návaznosti na jeho vybudování a postupným získáváním chovatelských zkušeností narostl počet expozic s další mořskou tématikou. Můžeme zde například vidět zástupce ryb ostencovitých, sapínovitých, klaunů a  dalších. V roce 2000 a poté ještě v roce 2008 došlo také k přestavbě 850 litrové nádrže s korály, která patří k největším atrakcím.  V roce 2009 byla nově zřízena expozice "Tropický deštný prales". V současnosti se na SAV nachází 65 expozičních nádrží, z toho je 33 o objemu 86 litrů v nejstarší části výstavy zvané rotunda s kruhovým půdorysem, 15 je součástí expozice tropický deštný prales , v nichž jsou umístěni členovci a obojživelníci,  a ostatních nádrží o objemech několika set litrů (z nich jsou 2 mořské). V sezóně (květen až říjen) můžete na SAV také vidět venkovní nádrž s okrasnými kapry a karasi.

Na konci roku 2009 bylo chováno 866 zvířat 124 druhů, z toho 180 jedinců bezobratlých 34 druhů, 2 paryby 1 druhu, 661 ryb 81 druhů, z toho 561 jedinců 74 druhů sladkovodních a 10 jedinců 7 druhů mořských, 16 obojživelníků v 5 druzích, 5 plazů 2 druhů a 2 ptáci 1 druhu.

Gotické sklepení
Součástí Stálé akvarijní výstavy jsou podzemní gotické prostory. Zde jsou periodicky prezentovány práce s tematikou přírody, například fotografie, obrazy, různé sbírky (lastur) a další.

Zdroj: oficiální stránky Zoo Brno (2011)


 
   
WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:16. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.