!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
† Stálá akvarijní výstava Brno
 
     
  Stručně o SAV  
      Stálá akvarijní výstava Zoo Brno se nacházela v centru města v budově staré radnice. Vznikla již v roce 1969 coby  pokračování příležitostných časově omezených akvarijních výstav. Výsledky v Brně populární akvaristiky a teraristiky bylo třeba někde dlouhodobě prezentovat a také veřejnosti poskytovat permanentní poradenskou činnost. Jako taková, tj. orientovaná především na nadšené akvaristy, si SAV získala četné příznivce.
    Šlo o malý prostor (76 m2), v podstatě tři místnosti s akvárii "domácího typu" + gotické sklepení s příležitostnými tématickými výstavami a letní venkovní nádrž s okrasnými kapry a karasy. V 21. století už SAV rozhodně nebyla ničím extra zajímavým... Přece jen možnosti akvaristů se za více než 30 let výrazně změnily a tak některé soukromé sbírky dosahovaly jistě vyšší kvality než toto odborné veřejné zařízení. Kvůli vyšší atraktivitě SAV byla v roce 2000 a pak ještě 2008 přestavěna nejpopulárnější velká 850ti litrová nádrž s korály. Přesto (v roce 2005) šlo o podřadné zařízení, které bylo sotva lákadlem pro laickou veřejnost. Návštěvník tu nemohl vidět nic, co by mu sebralo dech a to ani po stránce chovaných zvířat a už vůbec ne po stránce stavební - estetické. Skutečně nic zajímavého. O co méně však byla SAV oblíbena mezi turisty a laiky, o to více přirostla k srdcím četných nadšených brněnských akvaristů.
    Z pohledu běžného, nezainteresovaného návštěvníka, vlastně nebyl sebemenší důvod SAV navštívit - přehnané vstupné 30 Kč rozhodně neodpovídalo obsahu a to ani po odečtu 20% při předložení vstupenky ze zoo, běžný člověk se tady sotva měl čím pokochat, navíc tím, že byla SAV přímo v centu města, byl problém i s parkováním. Ve srovnání s ostatními dvěma "externími" výstavami českých zoo - tedy plzeňskou Akva-Terou nebo děčínskými Rajskými ostrovy byla brněnská SAV otřesná. Bylo zde sice více zvířat než v Plzni a Děčíně, ale to je logické již od podstaty věci - přeci jen SAV byla orientována hlavně na rybičky, čili v jednom akváriu mnoho druhů a většinou desítky či stovky kusů, kdežto Rajské ostrovy jsou především plazi a Akva-Tera je směsí všeho od bezobratlých, přes ryby po plazy, přičemž malých rybiček nebo hejnových bezobratlých je tu zanedbatelně. SAV byla z těch tří expozic rozhodně s velkým předstihem nejhorší, nejméně atraktivní a nejméně zajímavá. Byla tak o půl století jinde než moderní Akva-Tera a Rajské ostrovy.
    V roce 2009 byla v SAV zřízena nová expozice Tropický deštný prales", avšak z důvodu rekonstrukce prostor Staré radnice (kde se SAV nacházela) bylo o dva roky později rozhodnuto o zrušení celé SAV ke dni 31. července 2011 a následném přemístění všech zvířat a části akvárií do Brněnské zoo. Přičemž zatím není jasné, zda se po rekonstrukci SAV vrátí do původních prostor či nikoli (což je pravděpodobnější). Pro běžné lidi určitě žádná pohroma, pro brněnské akvaristy "konec světa". Byla dokonce sepsána petice proti zrušení SAV, která měla více než 42-letou tradici. Petice byla podepsána tisícovkami lidí, ovšem rozhodnutí o zrušení bylo nezvratné.
    Na konci roku 2009 bylo v SAV chováno celkem 866 zvířat ve 124 druzích - 180 ks / 34 druhů bezobratlých, 2 ks / 1 druh paryb, 661 ks / 81 druhů ryb (z toho 561 ks / 74 druhů sladkovodních a 10 ks / 7 druhů mořských), 16 ks / 5 druhů obojživelníků, 5 ks / 2 druhy plazů a 2 ks / 1 druh ptáků.

Autor: Roman HYNEK (2005 / 2011)


 
   
WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:16. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.