!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
† Koutek živé přírody Slaný
 
     
  Historie Koutku živé přírody  
      V zemědělské škole vznikl Zoo koutek. Původně byl určen pro žáky školy, kteří školu navštěvovali a bydleli v domově mládeže, pro jejich zájmovou činnost, v době mimo vyučování.
    Na začátku to byla akvária s rybičkami, terária s myškami, křečky a dalšími zvířaty. Do školy byla také přinášena zvířata, která byla v přírodě zraněna nebo potřebovala ošetření. Zde se jim dostávalo potřebné péče a žáci se o ně starali pod vedením výchovných pracovníků a učitelů, za odborné rady a pomoci veterinárního lékaře, který na škole vyučoval zvěrolékařství. Spolupracovali i někteří členové ZO ČSCH Slaný, která převzala nad Zoo koutkem patronát. Byl zaveden chov holubů, králíků, nutrií a exotů. Byly vybudovány voliéry s okrasnými bažanty. Ve školní zahradě se objevila srna, která při sklizňových pracích utrpěla úraz a chyběla jí část nohy. K velkému překvapení došlo, když přivedla na svět roztomilého smečka. Uzdravená zvířata byla vrácena zpět do přírody, ale některá nebyla schopna v přírodě přežít, tak zůstávala ve škole.
    Počet zvířat se zvětšoval, chyběl potřebný prostor. Hledalo se řešení. Když v klášteře a přilehlé zahradě bylo zrušeno nápravné zařízení, byla zahrada vhodným prostředím pro přestěhování Zoo koutku ze školy.
    Jednání s Městským národním výborem bylo úspěšné. Byl zřízen "Koutek živé přírody" jako kulturně osvětové zařízení MěstNV. Začalo se s budováním klecí, voliér a úpravou dalších zařízení pro zvířata, pro jejich chov. Zvířata byla postupně stěhována ze školy do nových prostor a postupně doplňována.
    Budování KŽP se zúčastňovali nejen žáci a učitelé. Nadále trval patronát a spolupráce zo ČSCH. Přicházeli i někteří nadšení obyvatelé z města, většinou chovatelé drobných zvířat dospělí i mládež. (Zakládajícími členy KŽP byli: Jiří Pruskavec, Václav Jílek, Břetislav Šváb, Josef Kakos, Jaroslav Kejkrt, Karel Štola, Jiří Pauzer s manželkou, Čeněk Frič z řad mládeže to byli bratři Hortové, bratři Frycovi a řada dalších).
    Zařízení se budovalo svépomocí, za podpory n.p. ČKD a jeho ředitelů, pana Sedláka a pana Matouška, ale i dalších podniků z města a okolí. Nová zvířata byla získávána darem nebo levným nákupem. Ředitel ČKD věnoval KŽP malého medvěda brtníka Burju, kterého dostal darem při služební cestě do SSSR. Dalšího medvěda jsme získali i výhodnou koupí od Čs. cirkusů z jejich zimoviště v Horních Počernicích. Zde jsme také levně koupili velbloudici Fatimu a opičáka Matesa, který salutova1. Cirkus Hungaria při svém hostování ve Slaném nám daroval zde narozené mládě vlka a slečna Jiskra byla úspěšně odchována na mléce, kašičce a mas holoubat. Přibyli nám oslíci, narodil se zde malý oslíček i opičky měly přírůstek do rodiny Narodili se zde malí daňci rodičům z parku ve Veltrusích. Dařilo se zde exotickému ptactvu okrasným bažantům. Ve velké voliéře žili dravci, kteří se nebyli schopni vrátit do přírody stejně tak čáp s poškozeným křídlem klapal zobákem, na sluníčku se vyhříval jezevec, mýval dikobrazi a liška obecná a stříbrná. Na svém hřbetu vozila děti klisnička pony nebo také v lehkém kočárku ty nejmenší.
    Svépomocí byl postaven pavilónek pro opice, exoty a akvária. Koutek živé přírody - naše malá zoologická zahrada - byl pravidelným cílem vycházek návštěv maminek s dětmi. Starší děti už přicházely samy, ale i starší občané, hojně pak důchodci, byli pravidelnými návštěvníky. Bylo zde možno posedět v klidu na lavičkách odpočinout si a těšit se pohledem na živá zvířata.
    Bohužel i ve městě se našli lidé, kteří KŽP nepřáli. Zpočátku práce s obsluhou a krmení byl vykonávány svépomocí a zdarma vpředu uvedenými nadšenci. Později byli získáni pro obsluhu zvířat občané, kteří od MěstNV dostávali odměnu za práci, ale nadále jim pomáhali zdarma dobrovolníci. Od lidí, kteří KŽP nepřáli, přicházely pomluvy a neoprávněná kritik Bylo tvrzeno, že jsou zde zvířata vězněna, že se jim špatně vede, že strádají a je jim ubližováno. Všechna tato tvrzení bylo možno vyvrátit tím, že jsou zvířata v dobré kondici mají dostatek potravy, dbá se o čistotu a o dostatečnou péči. Potvrzovaly to pravidelné veterinámí kontroly a nejdůležitějším faktem byla skutečnost, že většina zvířat zde chovaných měla svá mláďata.
    Neustávající pomluvy, kritika a nátlakové akce vedly k tomu, že dobrovolní pracovníci by znechuceni a odcházeli. V důsledku této situace byl KŽP zrušen. Po zrušení KŽP jednala ZO ČSCH s MěstNV o propůjčení zahrady v klášteře pro konání chovatelských výstav. Jednání bylo úspěšné. Chovatelé dostali souhlas k využívání zahrady a dřívějších zařízení KŽP Převzali na sebe povinnost starat se o údržbu zahrady, pravidelné kosení apod. Tím získala ZO ČSCH ve Slaném vynikající podmínky pro pořádání svých výstav.Výstavy se začaly konat dvakrát v roce, v květnu a v září. Tyto výhodné podmínky vydržely až do r.1989, kdy byl Klášter Nejsvětější trojice v restitucích navrácen církvi.

Zdroj: stránky ČSCH ZO Slaný (2011)
 

 
   
WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:16. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.