!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
CHARZA Dolní Dobřejov
 
     
  Stručně o chovné stanici  
             Pražská zoo dostala darem (od soukromé osoby) někdy počátkem 80. let poměrně rozsáhlé pozemky v obci Dolní Dobřejov v lokalitě zvané Česká Sibiř. Dlouhá léta se tak nějak nevědělo, co s pozemkem, jak jej využít. Mluvilo se sice o chovné stanici koní Převalského, ale stále se nic nedělo a několik desítek hektarů v Dolním Dobřejově nebylo využíváno.
           Až někdy na konci 80. let došlo skutečně na realizaci záměru chovného zařízení s výhledem přípravy koní pro možný transport zpět do přírody. Tehdy sice ještě nešlo o Mongolsko, jelikož v té době prý nebylo vhodné. Sovětští vědci vymysleli jako nejvhodnější místo pro vypuštění převaláků ostrov Barsa Kelmes v kazašské části Aralského jezera. Než však na jakýkoli transport došlo, sovětští vědci udělali jinou chybu. Stavbou zavlažovacích kanálů především v Uzbekistánu a Turkménii učinili z řek Amudarji a Syrdarji potoky, které již ani nedotečou do Aralského jezera, tím došlo k vysušení značné části tohoto původně čtvrtého největšího jezera světa. Jezero se zmenšilo o cca 65% plochy (80% objemu vody), břehy ustoupily až o 150km!!! Tím došlo ke zmizení většiny z 300 ostrovů a Barsa Kelmes se tak stal poloostrovem (když je málo vody tak dokonce pevninským mostem mezi dvěma vodními plochami). Ostrov byl vybrán, jelikož z něj neměli koně úniku a omezené (a uhlídatelné) byly i aktivity obyvatel, proto tedy poloostrov již nevyhovoval.
          Ještě během socialismu se objevilo i několik dalších návrhů (mimo původní areál v Mongolské stepi) - většinou v bývalém SSSR. V té době byl reintrodukován snad jen kulan (někde v SSSR, možná zrovna na Barsa Kelmes) a to ještě s velmi pochybnými výsledky, k reintrodukci koní Převalského nedošlo. Prvního transportu se koně z Dolního Dobřejova dočkaly až v roce 1998 a poté 2000 - v obou případech do původní domoviny - do Mongolska (jak jinak). Tím to ovšem na dlouhá léta skončilo. Veškeré operace organizovaly zahraniční zoologické zahrady a každou další pak již jen odkládaly. Brzy nato politická strategie Evropské asociace zoologických zahrad (EAZA) potlačila chov převaláků na minimum. V Dobřichově zůstala oddělená stáda hřebců a klisen - zdravá zvířata, v plné kondici, ovšem bez možnosti se množit.
          Změna přišla až s nástupem nového ředitele Pražské zoo, který jednak věnoval patřičnou pozornost nejen zoo, ale i chovné stanici a především se postavil strategii Evropské asociace a sám rozhodl, že se budou koně množit. Již v roce 2011 (po roce ve své funkci) zorganizoval první ryze český transport koní do Mongolska. Další 4 koně se tak dostali do země svých prapředků - do nejmenší ze stávajících tří skupin (v rezervaci Khomiin Tal).
          Kromě koní Převalského jsou v Dolním Dobřejově také kiangové, rodinka losů, alpaka, kozy, hendikepovaný srnec a skupina muflonů (ti ovšem patří do soukromého chovu). V minulých letech zde byly i jiné druhy (např. kulan). Zařízení chovné stanice je více méně velmi podobné zařízením v Pražské zoo 80. - 90. let jen s tím rozdílem, že všechny výběhy jsou nesrovnatelně větší (řekněme okolo pěti hektarů).
          Chovná stanice není přístupná veřejnosti, koně a kiangy v některých výbězích je možné vidět z cesty, která prochází areálem (mezi výběhy). Větší návštěvnost však z pochopitelných důvodů není žádoucí a tak může být i cesta (patřící stanici) kdykoli uzavřena.Autor: Roman HYNEK (2011)

 
   
WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.