!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Dvorec

Dvorec u Borovan; Dvorec u Třebče  Wurzen; Dworec

někdy se uvádí Borovany (dříve samostatná obec Dvorec je administrativně součástí Borovan)  • sometimes is mentioned Borovany (formerly independent village Dvorec is administratively part of Borovany)


Zoo Dvorec
předešlé názvy  •  former names
-> 2012
(CES) Park exotických zvířat (PEZ) Dvorec
(ENG) Dvorec Park of exotic animals (PEZ)
48°52'23"N, 16°39'16"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-CZ-XX-0018A
     
 
Dvorec 17
Borovany
373 12
CZECH REPUBLIC
 
+420 603482445
+420 387980205
+420 732212159
 
N/A
 
privatzoo☼seznam.cz
 
www.zoodvorec.cz 
 
menší a jedna z nejmladších zoo v republice - významný především chov lvů a tygrů. Dále: oceloti, rysi, medvědi, šakali, primáti (mandril, babuini, makaci, mangabejové, kočkodani, lemuři...), kopytníci (nilgau, přímorožci, velbloudi, lamy, buvoli, watusi a další domácí kopytníci), klokani, pásovci, emu, pštrosi, papoušci, husy, kachny, želvy, hadi atd.

smaller and one of the youngest zoo in the country - important especially breeding of lions and tigers. Furthermore: ocelots, lynx, bears, jackals, primates (mandrills, yellow baboons, macaques, mangabeys, vervet monkeys, lemurs...), ungulates (nilgai, oryxes, camels, llamas, buffalos, watusi and other domestic ungulates), kangaroos, armadillos, emus, ostriches, parrots, geese, ducks, turtles, snakes etc.

obchod se suvenýry; prohlídky s průvodcem
souvenir shop; guided tours

restaurace
restaurant

9. srpna 2007 (Viktor Ambrož)
9th August 2007 (by Viktor Ambrož)

soukromé (Park exotických zvířat o.p.s.) se zoo licencí MŽP
private (Park exotických zvířat o.p.s. - non-profit, non-governmental organisation) with a zoo licence of Ministry of Environment

4 ha (2 ha expozice)
4 ha (2 ha under exposition)

 
1) Stručně o PEZ

0 0 0 82 / 211
(2011)
29 / 66 7 / 15 46 / 130
 
2015
2012
         


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 11.11. 2010
Image 1 of 46
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Image 2 of 46
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Image 3 of 46
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Image 4 of 46
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Image 5 of 46
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Image 6 of 46
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Image 7 of 46
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Image 8 of 46
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Image 9 of 46
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Image 10 of 46
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Image 11 of 46
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Image 12 of 46
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Image 13 of 46
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Image 14 of 46
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Image 15 of 46
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Image 16 of 46
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Image 17 of 46
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Image 18 of 46
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Image 19 of 46
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Image 20 of 46
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Image 21 of 46
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Image 22 of 46
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Image 23 of 46
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010 (Video: 2 min 50 sec)
Image 24 of 46
Roman Hynek, 11.11. 2010 (Video: 2 min 50 sec)
Roman Hynek, 11.11. 2010 (Video: 2 min 50 sec)
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Image 25 of 46
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Image 26 of 46
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Image 27 of 46
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Image 28 of 46
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Image 29 of 46
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Image 30 of 46
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Image 31 of 46
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Image 32 of 46
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Image 33 of 46
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Image 34 of 46
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Image 35 of 46
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Image 36 of 46
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Image 37 of 46
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Image 38 of 46
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Image 39 of 46
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Image 40 of 46
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Image 41 of 46
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Image 42 of 46
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Image 43 of 46
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Mojmír Sedláček, 10.08. 2014
Image 44 of 46
Mojmír Sedláček, 10.08. 2014
Mojmír Sedláček, 10.08. 2014
Mojmír Sedláček, 10.08. 2014
Image 45 of 46
Mojmír Sedláček, 10.08. 2014
Mojmír Sedláček, 10.08. 2014
Mojmír Sedláček, 10.08. 2014
Image 46 of 46
Mojmír Sedláček, 10.08. 2014
Mojmír Sedláček, 10.08. 2014

  Stránka vytvořena 15.05. 2011 Poslední úprava 31.03. 2015  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.