!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Františkovy Lázně

Franzensbad

dříve • previously Kaiser Franzensdorf, Franzensbad


Naučná stezka s expozicí zvířat v Lesoparku Amerika ve Františkových Lázních
Zookoutek Amerika • Zookoutek Františkovy Lázně
Nature trail with exposition of animals in Forespark Amerika in Františkovy Lázně • Amerika Zoo-corner (Mini-zoo) • Františkovy Lázně Zoo-corner (Mini-zoo)
předešlé názvy  •  former names
(DEU) Tiergarten Franzensbad
(CES) Zvířecí zahrada Františkovy Lázně
(ENG) Františkovy Lázně Animal Garden
50°06'42"N, 12°19'57"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-CZ-XX-0117A
     
 
Jezerní
Františkovy Lázně
351 01
CZECH REPUBLIC
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
- - -
 
vyhlášená kavárna Amerika byla postavena v egerlandském (chebském) stylu na břehu stejnojmenného rybníka již v 19. století (1898). Františkolázeňský Zkrášlovací spolek se rozhodl zde vybudovat tzv. Městský lesík.  Proto byla v roce 1905 ke kavárně přivedena ze Západního parku Avenue hraběte Condenhova (Westland Avenue). Následně byl v městském lesíku postaven altán Waldfrieden (1906) a altán Stella (1908), poté přibyly různé lávky, plůtky, lavice atd. - vše z březové kulatiny. V roce 1932 vznikl záměr postavit u hájovny malou zoo. Ten byl následně i zrealizován. V té době s názvem Tiergarten. Údajně zde byli opice, jezevci a další zvířata. V 60. letech byl zookoutek rozšířen dále pod hájovnu. V posledních letech zde byli chováni emu, kozy, divočáci, mufloni, pávi, bažanti, vodní ptáci. Během socialismu koncept Městského lesíku zanikl, stejně jako altány, mostky nebo vazba na kavárnu Amerika.
Novodobý zookoutek v rámci naučné stezky byl vybudován v roce 2009 z větší části z finančních prostředků EU. Rozlehlý výběh lam, dva menší výběhy pro poníky, kozy a kachničky karolínské s jezírkem s rybami a dvě velké voliéry (mývali, sovice), stejně jako vše ostatní - lavičky, rozcestníky, dětské hřiště apod. je inspirováno kulturou Aztéků. Podle původních plánů by v minizoo měli / mohli být v budoucnu i jelenovití (jelenec, wapiti, sob...), vodní ptáci a pštrosi (zřejmě nandu).

the famous coffee house Amerika was built in Egerland style on the banks of pond of the same name in the 19th century (1898). Františkovy Lázně Beautifying Association decided to build here so-called Městský lesík (urban grove). Therefore, in 1905 the Condenhov Count Avenue (Westland Avenue) was brought from Western Park to the cafeteria. Subsequently, arbour Waldfrieden (1906) and arbour Stella (1908) were built in an urban grove, then various bridges, fences, benches etc. were added - everything from birch logs. In 1932 it was intended to build a small zoo next to the keeper's house. It was subsequently realized. At that time, named Tiergarten. Reportedly there were monkeys, badgers and other animals. In the 60s, the zoo expanded further below the forester's house. In recent years there have been bred emus, goats, wild boars, deer, peacocks, pheasants, waterfowl etc. During the socialism the concept of urban grove disappeared, as well as gazebos, bridges or the connection to coffee house Amerika.
The contemporary mini-zoo within the frame of the nature trail was built in 2009, for the most part from EU funds. The extensive enclosure of llamas, two smaller enclosures for ponies, goats and wood ducks with a pond with fishes and two large aviaries (raccoons, snowy owls), as well as everything else - benches, signposts, children's playground etc. is inspired by the culture of the Aztecs. According to the original plans, in the mini-zoo there should / could be in the future also deer (white-tailed deer, wapiti, reindeer...), waterfowl and ostriches (rheas apparently).

dětské hřiště; pozorovací molo na rybníku Amerika, naučná stezka, dendropark, sportoviště, minivláček
children's playground, observation pier on the Amerika pond, nature trail, dendropark, sport fields, mini-train

pikniková místa, restaurace v okolí
picnic areas, restaurants around

1932, novodobý zookoutek 2009
1932, contemporary mini-zoo 2009

městské
municipal

0,45 ha (4.447 m2) - zookoutek; 3 ha celý areál
0,45 ha (4.447 m2) - mini-zoo; 3 ha whole area

N/A
 
1) Stručně o zookoutku

0 N/A 0 6 / 15
(bez ryb • except fish)
(2011)
0 2 / 6 4 / 9
 
2011
           
 

všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 14.08. 2011 (Video: 4 min 01 sec)
Image 1 of 40
Roman Hynek, 14.08. 2011 (Video: 4 min 01 sec)
Roman Hynek, 14.08. 2011 (Video: 4 min 01 sec)
Martin Vobruba, 24.09. 2008
Image 2 of 40
Martin Vobruba, 24.09. 2008
Martin Vobruba, 24.09. 2008
Martin Vobruba, 24.09. 2008
Image 3 of 40
Martin Vobruba, 24.09. 2008
Martin Vobruba, 24.09. 2008
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 4 of 40
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 5 of 40
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 6 of 40
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 7 of 40
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 8 of 40
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 9 of 40
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 10 of 40
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 11 of 40
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 12 of 40
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 13 of 40
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 14 of 40
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 15 of 40
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 16 of 40
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 17 of 40
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 18 of 40
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 19 of 40
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 20 of 40
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 21 of 40
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 22 of 40
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 23 of 40
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 24 of 40
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 25 of 40
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 26 of 40
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 27 of 40
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 28 of 40
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 29 of 40
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 30 of 40
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 31 of 40
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 32 of 40
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 33 of 40
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 34 of 40
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 35 of 40
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 36 of 40
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 37 of 40
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Michal Peterka, 17.06. 2019
Image 38 of 40
Michal Peterka, 17.06. 2019
Michal Peterka, 17.06. 2019
Michal Peterka, 17.06. 2019
Image 39 of 40
Michal Peterka, 17.06. 2019
Michal Peterka, 17.06. 2019
Michal Peterka, 17.06. 2019
Image 40 of 40
Michal Peterka, 17.06. 2019
Michal Peterka, 17.06. 2019

  Stránka vytvořena 08.10. 2011 Poslední úprava 08.10. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.