!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Plasy

Plass


Zoo Plasy
předešlé názvy  •  former names
Fantasy Golf Plasy
49°56'00"N, 13°23'22"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
EU-CZ-XX-0161A
     
 
Plzeňská 37
Plasy
331 01
CZECH REPUBLIC
 
+420 602342883
+420 607876265
 
N/A
 
info☼fantasy-golf.cz
zooplasy☼seznam.cz
 
www.fantasy-golf.cz/...
 
původně Fantasy Golf Plasy - park tzv. 3v1... golf, botanická zahrada a zoo... Minigolfový park s výraznou kulisou či image tvořenou několika geografickými oddíly provedenými dle příslušného místa (Japonsko, Řecko, Transylvánie, Karibik, Arizona, Mexiko, Afrika, Egypt a Dinosauria). Rostliny i zvířata byla "cik cak" po celém parku (geografické umístění v parku často neodpovídá skutečnému výskytu). V Karibiku voliéry papoušků, v Transylvánii sokoli, sovy, mývali a kočky bažinné, v Africe bažanti a hrdličky, v Mexiku veverky a fretky, na rybníku uprostřed parku - mezi mnoha geografickými místy vodní ptáci...
V parku přibývalo zvířat i jejich expozic až nezbylo než zažádat o licenci a zvířecí část Fantasy Golfu změnit v oficiální Zoo Plasy. Bílí lvi, bílí tygři, kočky bažinné, nosáli, lemuři, makaci, malpy, klokani, papoušci, dravci, sovy, želvy...

originally Fantasy Golf Plasy park so-called 3in1 ... golf, botanical garden and zoo... Minigolf park with well-marked scenery or its image made ​​up of several geographic sections which are made ​​according to the concrete places (Japan, Greece, Transylvania, Caribbean, Arizona, Mexico, Africa, Egypt, and Dinosauria). Plants and also animals were "zig zag" around the park (geographic location in the park often does not correspond to the actual distribution). The aviaries of parrots in Caribbean, falcons, owls, raccoons and jungle cats in Transylvania, pheasants and doves in Africa, squirrels and ferrets in Mexico, waterfowl in pond in the centre of the park - between many geographical places...
Number of animals and their exhibitions in the park grew up untill there was no choice than to apply for a license and the animal part of Fantasy Golf to transform to the official Zoo Plasy. White lions, white tigers, jungle cat, coatis, lemur, macaques, capuchins, wallabies, parrots, birds of prey, owls, tortoises...

komentované prohlídky, obchod se suvenýry, zábavní park a minigolf, botanické sbírky, historický gotický sál, ubytování atd.
commented tours, souvenir shop, amusement park and minigolf, botanical collection, historical gothic hall, accommodation etc.

restaurace
restaurant

27. dubna 2012 - v rámci Fantasy Golf Plasy; od května 2016 jako Zoo Plasy
27th April 2012 - in frame of Fantasy Golf Plasy; since May 2016 as Zoo Plasy

soukromé - se zoo licencí MŽP
private - with a zoo licence of Ministry of Environment

N/A

 
1) Stručně o Fantasy golfu

0 0 0 21 / ?
(2012)
0 18 / ? 4 / ?
 
N/A            


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 31.08. 2012 (Video: 4 min 30 sec)
Image 1 of 53
Roman Hynek, 31.08. 2012 (Video: 4 min 30 sec)
Roman Hynek, 31.08. 2012 (Video: 4 min 30 sec)
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 2 of 53
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 3 of 53
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 4 of 53
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 5 of 53
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 6 of 53
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 7 of 53
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 8 of 53
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 9 of 53
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 10 of 53
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 11 of 53
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 12 of 53
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 13 of 53
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 14 of 53
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 15 of 53
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 16 of 53
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 17 of 53
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 18 of 53
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 19 of 53
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 20 of 53
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 21 of 53
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 22 of 53
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 23 of 53
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 24 of 53
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 25 of 53
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 26 of 53
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 27 of 53
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 28 of 53
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 29 of 53
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 30 of 53
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 31 of 53
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 32 of 53
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 33 of 53
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 34 of 53
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 35 of 53
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 36 of 53
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 37 of 53
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 38 of 53
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 39 of 53
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 40 of 53
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 41 of 53
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 42 of 53
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 43 of 53
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 44 of 53
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 45 of 53
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 46 of 53
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 47 of 53
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 48 of 53
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 49 of 53
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 50 of 53
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 51 of 53
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 52 of 53
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 53 of 53
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012

  Stránka vytvořena 23.09. 2012 Poslední úprava 23.09. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.