!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Minizoo Svatá Kateřina
 
     
  Stručně o minizoo  
      Minizoo Svatá Kateřina se nachází v autokempu Kateřina na samotě poblíž Chotěvic  - asi 2 km jižně od obce, při vedlejší silnici vedoucí do Dvora Králové. Oficiálně se zařízení jmenuje Autocamp Svatá Kateřina, ovšem toto označení je snad jen na internetových stránkách, v praxi se téměř výhradně používá jen Kateřina - v mluvené i psané formě (včetně ukazatelů po cestě apod.)
    Celý autokemp se nachází v nádherném podkrkonošském prostředí na kraji lesa, hned u vjezdu je parkoviště, před ním obrovský rybník a okolo dva rozlehlé výběhy velbloudů. Na druhé straně je další rybník s lanovým centrem na opačném konci. Podél břehu tohoto rybníka začíná vlastní kemp. Nejprve dvě restaurace a sociálky a pak různá ubytovací zařízení. Za první restaurací (U šelmy) je voliéra dvou tygřat, větší společný výběh domácích kopytníků (lamy, alpaky, osli a holandské kozy). Okolo výběhu do kopce a po schodech je malý zastřešený plácek se třemi voliérami (makaci rhesus, nosáli červení a želvy ostruhaté). Okolo se zdržují i na volno chovaní pávi a krůty. Ve stájích jsou ještě (snad) i koně a poníci. Podle pohledů zde dříve byla i lvíčata a želvy nádherné, možná i další druhy.
    Nejde sice o nijak spuremoderní minizoo, ovšem na poměry zařízení provozovaných kempy, penziony, restauracemi, hotely atd. je Svatá Kateřina poměrně solidní. Jednotlivá zvířata mají dokonce i své jmenovky.
    V kempu je mnoho nejrůznějších atrakcí pro děti i dospělé - od prolézaček a pískovišť, přes různá sportoviště až po dva velké a jeden menší rybník a zábavu spojenou s nimi - koupání, loďky (v zimě bruslení), lanová dráha přes vodu..., přesto k nejvytěžovanějším patří zřejmě právě minizoo - speciálně tygřata a opice. Velmi oblíbené a po okolí známé jsou projížďky na velbloudech.
    Podle velké cedule visící na stěně restaurace u vstupu je celý areál na prodej... tedy nejen kemp jako takový, ale kemp se vším všudy - i s minizoo... Je tedy otázkou, co bude dál, zda zoo přežije i pod novými majiteli, či nikoli - její popularita nejen mezi ubytovanými, ale i lidmi z blízkého okolí nemusí být vůbec směrodatná....

Autor: Roman HYNEK (2011)

 
   
WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.