!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Safari Pod Jelením vrchem
 
     
  Stručně o Safari  
            Velmi netypické chovné zařízení se nachází v obci Jelení (která je součástí Holčovic) - při cestě od Holčovic napravo od hlavní silnice č. 452. Centrum s penzionem a Africkým muzeem je u vstupu do areálu bývalé pily Lesního statku Jelení. Samotná zoo, či safari je zde taktéž, ovšem nejen zde - táhne se odsud na obě stany, velmi daleko - podél veřejných cest a silnic. Lze říci, že je prakticky téměř po celé obci, čímž velmi připomíná Wildpark Stangerode (v německém Sasku-Anhaltsku), jen ta česká verze je přece jen poněkud menší.
          Přímo v areálu bývalé pily jsou jen výběhy buvolů, ovcí a hus, napravo od vchodu se rozkládá několik obrovských výběhů táhnoucích se téměř až k hlavní silnici (antilopy losí, paovce, ovce jákobovy, lamy, daňci, jeleni, mufloni...), naproti jsou na pastvinách krávy a koně. Na druhou stranu od penzionu je na křižovatce výběh holandských koz a za ním ovce.  Přes silnici a podél ní (směrem k psychiatrické léčebně) se táhne v délce snad tři čtvrtě kilometru několik dalších a ještě mnohem větších výběhů (zubři, jeleni, paovce, prasata, lamy...), naproti jsou opět pastviny domácích zvířat. Další rozlehlé výběhy pokračují podél odbočky k rozhledně a ještě mnohem dál. Ty jsou však již prázdné, některé i bez oplocení - zřejmě zbytek z bývalé obory, který zatím není využíván.
          Všechna zvířata jsou sice ve výbězích, přesto to celé velmi působí dojmem safari - jednak tím, že jsou výběhy tak rozlehlé a na ploše velké části obce a jednak tím, že se mezi nimi dá pohybovat autem (po státní silnici).
          Safari je zajímavé i s ohledem na to, že veškeré pozemky bývalého statku dnes vlastní společnost Bellama (provozující Safari Pod Jelením vrchem) nebo její majitel pan Čížek. Jedná se o obrovskou plochu okolo celé vesnice Jelení - na jihu a západě až k hlavní silnici, na severozápadě téměř až k Holčovicím, na severu nad Horní Holčovice téměř až ke Spálenému a na východě řádově do polovina území ke Karlovicím a Vrbnu pod Pradědem... celkem snad okolo 10 nebo více km2!!! Z velké části jsou to volné pastviny, ale stovky hektarů jsou oplocené - s různými výběhy v různém stavu... Teoreticky by zde jednou mohlo být skutečné gigantické safari... Na druhou stranu to asi není příliš pravděpodobné - firma Bellama vlastní pozemky od roku 1993, čili více než 20 let a safari, které je otázkou několika posledních roků, se rozšiřuje jen podél silnic.
 

Autor: Roman HYNEK (2015)

 
   
WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.