!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Vodní park Čabárna
 
     
  Stručně o vodním parku  
            Vodní park leží nedaleko Kladna na Týneckém potoce při silnici mezi Švermovem a Brandýskem - v bývalé hornické osadě Čabárna, která sice patří ke Cvrčovicím (je základní sídelní jednotkou této obce), ale samotný vodní park se rozkládá hned na území tří katastrů a sice Cvrčovice, Brandýsek a Hnidousy. Pokud tedy jako lokace není uváděna přímo Čabárna, pak většinou Brandýsek.
          Vodní park znikl z aktivity Vladimíra Lážnovského a Františka Procházky - dvou nadšených chovatelů a pěstitelů. Když jejich soukromé sbírky zvířat a rostlin přerostly možnosti zahrady rodinného domu, nastala potřeba situaci řešit. A tak byl v roce 1996 zakoupen pozemek zatopených bývalých dolů. Ty byly samozřejmě vemi znečištěné socialistickým provozem. Stejně jako voda. Týnecký potok sloužil jako stoka odpadních vod pro Kladenskou městskou část Švermov. Po dobu těžby v okolí byla odpadní voda v potoce ředěna odčerpanou důlní vodou, čímž se snižovala její ekologická závadnost. Ovšem jakmile těžba ustala a zastavilo se i ředění vody v potoce, došlo k ekologické katastrofě (1998). Jedy obsažené ve vopdě otrávily co stálo v cestě. To byl paradoxně počátek lepších časů. Byla postavena čistička odpadních vod a obtokokový kanál.
          Následně byl v rámci programu revitalizace malých říčních systémů obnoven mokřadní biotop Čabárny (s 60% dotací MŽP). Byla vybudována asi kilometrová naučná stezka s malým zookoutkem a celý park se orientoval na podporu výskytu chráněných rostlin a živočichů, jakož i souvislou evironmentální činnost. Nad hlavním rybníkem bylo obnoveno, vyčištěno a revitalizováno dalších pět, tak aby docházelo k přirozenému čištění vody usazováním a mezi kořeny vodních rostlin. Výsledkem je v podstatě čistá voda na odtoku, čehož je dokladem i výskyt vodních želv či raků.
          Park v současné době slouží jednak pro komerční chov koi kaprů a jiných ryb a pěstování vodních rostlin, ale též naučná stezka s minizoo je přístupná. Jsou zde dva vchody - jeden od parkoviště (při příjezdu od Brandýsku) a druhý uprostřed u pagody, což je hlavní budova Čabárny a zároveň pokladna. Vstupem od parkoviště návštěvník prochází okolo výběhu koz a dále pokračuje mezi zahradními jezírky plnými různých leknínů a dalších rostlin (údajně je zde okolo 60 druhů leknínů a 1000 druhů vlhkomilných rostlin). Tato cesta přivádí zájemce o vstup právě k pagodě. Okolo pagody je několik kádí a nádrží se sumci, koi kapry a dalšími, většinou okrasnými rybami. Vpravo je výběh černých labutí a želv nádherných (dříve zde byli panenští jeřábi), za ním kiosek a v předu na břehu hlavního rybníka venkovní posezení. Po pravém břehu je rozmístěno několik klecí a výběhů s liškami, mývali, vodními ptáky atd. Na samém konci rybníka za polorozbořeným výběhem (kde dříve bývali černé labutě a další vrubozobí) je hustě zarostlý menší rybníček, kde je možné sledovat ze skoro bezprostřední blízkosti bezpočet žab a také lysky, které tu v sezóně hnízdí.
          O kousek vedle je venkovní akvárium. Dvě z čela prosklené obrovské nádrže, které původně snad měli sloužit bobrům (?). Bývalo zde několik druhů sladkovodních ryb, nyní je akvárium ve velmi dezolátním stavu. Skla jedné nádrže jsou popraskaná, vody je jen pár desítek centimetrů a je tak mutná, že v ní není nic vidět i kdyby ryba plula okolo skla. Údajně zde jsou jeseteři a vyzy... Okolo akvária se volně prochází množství vodních ptáků - jak divokých tak chovaných (které původně bývali ve vedlejším, dnes téměř zbořeném výběhu). Jsou zde druhy jak domácí, tak okrasné či divoké. Podle informací z interentu jde například o tyto druhy: husa velká, husice čínská, kachna divoká, čínská a rouenská, labuť bílá a černá, slípka zelenonohá a lyska černá - těžko říci, které druhy z toho tu dosud jsou a které nikoli, které druhy jsou zde chovány a které zde žijí divoce.
          Za akváriem pokračuje stezka podél dalších - menších rybníků, kde by ještě měli být stříbrné nutrie a bobři. To je ovšem již možná minulost. Na druhém břehu rybníků je ve stínu pod stromy několik laviček k odpočinku a cesta vrací zpět do centra parku k pagodě. Ještě před posledním můstkem je po pravé ruce ve svahu výběh, v němž bývali srnci, nyní je opuštěný. Za můstkem následuje mezi rostlinami a jezírky několik malých klícek s domácími zvířaty (králíci a slepice). Dříve zde bývali i bažanti (zlatí, stříbrní a obecní), ale ani to již není pravda. V samotné pagodě bývalo několik malých akvárií a terárií, ovšem i z nich příliš nezbylo.
          Celý Vodní park během posledních let značně zpustnul a zchátral, akvárium je ve velmi dezolátním stavu, výběhy polo nebo zcela rozbořené, klece malé, otřesné... Ubylo množství zvířat. Atraktivita parku za posledních 7 let (kdy jsem tu byl naposled) klesla minimálně o polovinu. Škoda. Nádherné prostředí s velkým potenciálem, který však je čím dál tím méně využitý. Pokud to takhle půjde dál nebude Čabárna pro nikoho příliš zajímavá, zavítají sem leda ti, kteří budou mít potřebu nakoupit lekníny nebo koi kapry.


Autor: Roman HYNEK (2011)

 
   
WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.