!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Zoologická zahrada Chleby
 
     
  Historie zoo  
            Zoo Chleby byla založena 5. června 1997. Vznikla na základech předchozí soukromé sbírky zvířat, kterou měli manželé René a Dana Fraňkovi tehdy ještě v Úvalech u Prahy. Jak se kolekce rozšiřovala o atraktivní exotické druhy (amazoňan rudoocasý, ara hyacintový, dvojzoborožec indický, tukan pestrý apod.), přitahovala stále větší zájem veřejnosti. Lidé se často chodili kochat vzácnými bažanty, jeřáby, papoušky, tukany... Malý prostor zahrady rodinného domu přestal vyhovovat, bylo nutné hledat nové místo – ne pro soukromý chov, ale již s cílem vytvořit malou soukromou zoo.
          V roce 1997 byla vybrána dlouho neobydlená a nepoužívaná, velmi poničená fara v malé obci Chleby (U Nymburka). Usilovnou prací Fraňkových i za pomoci přátel byla postupně zoo zprovozněna. K vidění byli bažanti (mj. bažant ohnivý, argus okatý, satyři...), dravců, zoborožci nosorožčí atd. Již od samého počátku také mnoho rostlin.
          Do zoo si velmi rychle našli cestu první návštěvníci, kterých stále přibývalo. V roce 2004 se Zoo Chleby stala řádným členem EARAZA (Euroasijské regionální asociace zoologických zahrad a akvárií) a také získala licenci MŽP ČR, čímž se stala první oficiální porevoluční nestátní zoologickou zahradou. Již v prvních letech své existence dosáhla i významných chovatelských úspěchů, jako např. opakovaný odchov zoborožce nosoržčího, český prvoodchov satyra Temminckova, odchov koroptve pouštní nebo tetřívka kavkazského (v obou případech světový prvoodchov).
          I v dalších letech se zoo díky vlastnímu úsilí i s přispěním četných dobrovolníků dynamicky rozvíjela. Obměněna byla druhová skladba zvířat, postupně vznikla dětská kontaktní zoo, pavilon „Angkor Wat“ (pro gibony), obří sladkovodní akvárium „Labe“, pavilon gepardů „Livingstone House“, kolekce betonových soch recentně (soudobě) vyhubených zvířat, ubikace surikat, lemurů kata atd. Výrazně se zlepšila i infrastruktura a návštěvnický servis.
          Zoo patřila s plochou pouhých 0,8 ha k nejmenším v republice. I to se však změnilo. V roce 2008 byl zakoupen pozemek bývalého pole o ploše 3,6 ha, který leží jen kousek vedle stávajícího areálu (přes cestu). Několik let trvala administrativní příprava, než bylo možné na novém území začít budovat a rozšiřovat zoo. První bylo zhotoveno parkoviště, poté vysázeny tisíce stromů a keřů, zhotoveny inženýrské sítě a koncem roku 2012 se objevila i první expozice – výběh velbloudů. V následujícím roce začala, díky grantu Ministerstva zemědělství, stavba moderního environmentálního centra ve stylu selského stavení a také velkého dětského hřiště. I další práce jsou v plném běhu... Zoo se neustále vyvíjí a mění, stále však zůstává návštěvnicky přívětivou. Vládne zde přátelská až rodinná atmosféra. K vidění je více než 70 druhů zvířat ze všech kontinentů (kromě Antarktidy) a také množství rostlin (např. mnoho druhů bambusů).

Zoo v letech:
  5. června 1997 založení Zoo Chleby  
2004 vstup zoo do EARAZA (Euroasijská regionální asociace zoologických zahrad a akvárií)
2004 získání licence MŽP ČR (jako první porevoluční nestátní zoo v ČR)
2006 rekonstrukce špejcharu na novou pokladnu zoo a prodejnu suvenýrů; otevření dětské kontaktní zoo a stánku s občerstvením, oprava a výzdoba brány zoo
srpen 2007 nový web zoo
9. června 2007 otevření unikátního pavilonu gibonů „Angkor Wat“, který je proveden ve stylu této světoznámé kambodžské památky
10. - 11. května 2008 pořádání Mistrovství světa studentů v asijské stolní hře go
2008 získání nového areálu o rozloze 3,6 ha
červen 2008 otevření obřího sladkovodního akvária „Labe“, které patří s objemem okolo 45 m3 k největším v republice a prezentuje více než 20 druhů labských ryb
27. dubna 2009 odchov gibona žlutolícího
21. června 2009 spuštění Facebookové stránky Zoo Chleby
2009 rekonstrukce správní budovy (střecha, fasáda)
2010 zhotovení expozice včel
25. září 2010 otevření pavilonu gepardů „Livingstone House“, ve stylu domu, v němž byl proslulý cestovatel nalezen mrtev
2010 - 2012 zhotovení kolekce železobetonových soch recentně (soudobě) vyhubených zvířat a také několika domorodých lidí – celkem 29 kusů (15 druhů). Je to jediná obdobná kolekce v republice a v takovém rozsahu také jediná v Evropě a dost možná i na světě
červenec 2011 zřízení fotokoutku „Maskarény“ se 3 sochami vyhubených zvířat (dodo, želva Vosmaerova, papoušek běloskvrnný) a sochou ženy z místního etnika Kafrů. Součástí je nový automat na pamětní mince s vyobrazením doda
září 2011 zhotovení výběhu nutrií
2012 zhotovení výběhu velbloudů
únor 2013 nový (dočasný) web zoo
2013 zhotovení výběhu a ubikace lemurů kata
21. června 2013 otevření výběhu a ubikace surikat, součástí jsou i dvě sochy Křováků
2013 začátek stavby environmentálního centra a dětského hřiště
listopad 2013 nový moderní a velmi obsáhlý web zoo, jehož součástí je i poutavý kvíz na bázi počítačové hry
12. dubna 2014 slavnostní otevření Nové Zoo
2014 zprovoznění elektronického systému vstupenek (elektronické pokladny)
2015 počátek stavby pavilonu pro langury
6. srpna 2016 slavnostní otevření Mendelova ekocentra
26. srpna 2016 příchod 1,2 langurů duk - nejkrásnějších primátů světa a aktuálně nejvzácnějších zvířat chovaných v celé ČR
1. října 2016 slavnostní otevření pavilonu langurů, který byl nazván Pavilon doc. Jebavého - na počest zesnulého etologa, zoologa, primatologa a dlouholetého člena správní rady Zoo Chleby, doc. ing. Lukáše Jebavého, CSc.
listopad 2016 zoo získává třetí areál poblíž obou předchozích. Jedná se o areál bývalého JZD o rozloze 0,35 ha, kde bývalo technické zázemí (garáže, správní budova, různé dílny, hala, kotelna, dvůr atd.). S tímto areálem se počítá jako s technickým (neveřejným) zázemím zoo a záložním parkovištěm, ale zcela vyloučeny nejsou ani případné expozice v budoucnosti.

Zdroj: oficiální stránky Zoo Chleby (autor: Roman Hynek, 2017)

 
   
WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.