!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Zoo Park Vyškov
 
     
  Historie Zoo Parku  
      Vyškov je nevelké moravské město nedaleko Brna, kde by jen málokdo hledal zoologickou zahradu. Svou rozlohou malá, ale pro návštěvníky a zejména děti velmi příjemná zoo se nachází v těsném sousedství centra města asi deset minut chůze od autobusového či vlakového nádraží.
    Původní Koutek živé přírody byl založen v dubnu 1965 panem Zdeňkem Sokolíčkem a 8.srpna téhož roku za přítomnosti stovek vyškovských občanů slavnostně otevřen. Vše bylo provedeno svépomocí v tehdejší „dobrovolné“ akci zvané „Z“, jak dokumentuje mnoho dochovaných fotografií. Zdeněk Sokolíček byl neúnavným nadšencem a propagátorem chovu ohrožených druhů živočichů a přenášel svou lásku ke zvířatům na děti a mládež. Přispěl k tomu, že zookoutek se stával známým po celé republice i v zahraničí a navštěvovalo ho oproti dnešku mnoho populárních osobností, o čemž svědčí dochované návštěvní deníky pana Sokolíčka.
    Již od svého vzniku se koutek živé přírody zaměřil na chov drobných domácích i divoce žijících živočichů z celého světa. Nebylo jednoduché v tehdejší době nepřející mnoho výjezdům a kontaktům se zahraničím získávat zvířata z cizích zemí a tak se postupně začala orientace této malé zoologické zahrady zaměřovat na primitivní a původní domácí zvířata. Vždyť bez cílevědomé chovatelské práce by zřejmě mnohá plemena i druhy dnes již vymizely.
    Během svého trvání procházela zahrada obdobím rozkvětu, ale i doslova živoření a zřejmě nejkritičtějším byl rok 1990. Právě tehdy se rozhodovalo, zda zdevastovanou zahradu, která sloužila převážně jako zimoviště pro zvířata z cirkusů a zvěřinců zrušit, nebo právě naopak do ní investovat nemalé prostředky a zachovat ji. Naštěstí pro zoo zvítězil zdravý rozum a byla zvolena druhá varianta. Od této doby se datuje vznik novodobé zoologické zahrady, kdy došlo k jejímu rozvoji a zvelebení. Příchodem nového ředitele Josefa Kachlíka se počal v plné míře realizovat záměr, vybudovat z této zahrady moderní zo specializovanou na chov primitivních druhů a plemen domácích zvířat z celého světa. Přes prvopočáteční nedůvěru tehdejšího městského zastupitelstva se podařilo do dnešních dnů mnohé.
    Vše začalo rekonstrukcí staré stodoly a vybudováním nových provozních cest a návštěvnických chodníků. Následovala výstavba celého vstupního areálu včetně pokladny, sociálního zařízení pro veřejnost a malého bufetu. Byl zrekonstruován starý kravín mimo areálu zooparku na zimoviště. Od roku 1996 našla velká zvířata svůj domov v nových výbězích se srubovým ustájením v horní části zoologické zahrady. Největší atrakcí se stal Dvoreček naší babičky (Babiččin dvoreček), který navozuje atmosféru selského dvora a kde přicházejí návštěvníci do přímého kontaktu s chovanými kozami, ovcemi, prasátky i drůbeží a jejich mláďaty. Zvířata na dvorečku se velmi brzy spřátelí se všemi lidmi, kteří jsou na ně hodní a nadměrně je neomezují ve volném pohybu.
    Jednou z významných staveb, důležitých pro samotný provoz zoologické zahrady, byla v roce 1999 dokončená správní budova s garážemi, dílnou a výukovým sálem s moderní audio a video technikou. Rok na to přibyla poslední nezbytná stavba obsahující sociální zázemí pro ošetřovatele zvířat, veterinární ošetřovnu, přípravnu a sklad krmiv,chladící a mrazící box, včetně boxu kafilerního.
    V roce 2000 jsme otevřeli zrekonstruované výběhy a obytné stáje srubového typu pro velká zvířata ve spodní části zahrady sousedící se sídlištěm Palánek, což přispělo pozitivně ke zlepšení životního prostředí pro obyvatele žijící v této lokalitě. Zrušili jsme všechny mříže a ploty a oddělili návštěvníky od chovaných zvířat pouze suchými příkopy, takže oboustranný pohled se stal přirozeným a nic jej neruší. V roce následujícím jsme provedli stejné úpravy i na výbězích v horní části zoo.
    V rámci zvětšení prohlídkových ploch a v návaznosti na plán rozvoje zooparku byl rekultivován pozemek za zoo směrem k cukrovarským kalům, kde vznikly v roce 2006 nové rozlehlé výběhy pro velká zvířata Afriky, Asie a Jižní Ameriky. Největší investiční akce v dějinách zoo byla dokončena v roce 2006. Prostředky poskytnuté z dlouhodobého plánu rozvoje ZOO PARKU Vyškov původně rozdělené do pěti let byly sdruženy a napomohly tak k realizaci stavby již zmíněných nových výběhů, nového vstupního areálu s pokladnou, sociálním zázemím pro veřejnost a prodejnou suvenýrů, velkokapacitního parkoviště, vyhlídkové terasy a dětského hřiště. Součástí nových ploch je i hotel s restaurací, který je v soukromých rukou.
    Postupně instalujeme různé dětské atrakce, které se těší čím dál větší oblibě. Dřevěné plastiky ve tvaru koně, krokodýla, hrocha, jezevčíka, ovečky či volského potahu slouží jako houpačky, prolézačky, kladiny a podobně. Po celou dobu probíhají průběžné opravy a úpravy stávajících chovatelských zařízení a expozic.
    Prostředí zahrady jsme zatraktivnili malými vodními plochami propojenými umělým kaskádovitým potůčkem, původní ovocné stromy jsme nahradili různými i exotickými druhy dřevin a jiných rostlin.
    Trhákem sezóny 2006 se bezpochyby stalo otevření v té době největšího DinoParku v České republice i na Slovensku s 28 prehistorickými zvířaty v životní velikosti, která jsou všechna ozvučena a tři z nich se i pohybují. Součástí DinoParku je 3D kino, které vás po nasazení speciálních brýlí v trojrozměrné projekci uvede do doby dinosaurů, naučná stezka, paleontologické hřiště pro děti. Unikátem světového významu je V DinoParku umístěná druhohorní rostlina WOLEMIA NOBILIS. Pro botanika je setkání s tímto druhem pravěké borovice totéž, co pro biologa setkání se skutečným živým dinosaurem. Rostlina žila na zemi před 175 miliony lety.
    Uváděné skutečnosti se promítly do obrovského navýšení návštěvnosti, která vzrostla z 36 000 návštěvníků v roce 2005 na neuvěřitelných 166 576 v roce 2006 a v následujícím roce nás navštívilo dokonce 241 376 lidí.
    Ale ani v současné době neusínáme na vavřínech a jedeme dál. V roce 2007 byl přestavěn výstupní areál do zámecké zahrady s potřebným zázemím pro provoz občerstvení, byly přebudovány toalety a nově vydlážděn celý prostor. Místo nevyhovujícího výběhu pro divoká prasata jsme se v souladu s naším zaměřením rozhodli zřídit v ČR ojedinělou expozici domácích králíků, kterou návštěvníkům chceme přiblížili rozmanitost plemen těchto zvířat. Také v DinoParku jsme nezaháleli a postavili nové občerstvení se zastřešenou terasou, abychom zvýšili pohodlí i spokojenost našich návštěvníků.
    Rok 2008 nás také nezastihl v nečinnost. Problémy s množstvím návštěvníků hromadících se před vstupem do zoo i na nástupištích pro přepravu dinosoupravami nás přiměly nainstalovat druhou, tentokrát automatickou pokladnu a nový řadící systém s turnikety pro nástup do Dinoexpresů. Na místě starých bažantnic, které obývaly v posledních letech slepice, vznikl nový pavilon hrabavé drůbeže. Také areál pro vodní drůbež se zcela proměnil přidáním dalších vodních prvků, kamennými valy, dřevěnými plůtky, novou zelení i rekonstrukcí starého betonového rybníčku.
    Již v Koutku živé přírody i později v zooparku jsme chovali vždy nějaké kočkovité šelmy, ať už to byly kočky bažinné, krátkouché nebo divoké, ale také dokonce pumu, tygra ussurijského a naposledy rysy ostrovidy. Abychom zachovali tuto tradici a nezpronevěřili se přitom našemu zaměření na domácí a hospodářská zvířata, zvolili jsme v roce 2009, při rekonstrukci bývalé ubikace kočkovitých šelem, jako nejvhodnější kandidáty pro osazení nově vzniklé expozice kočky sibiřské.
    Musím ale podotknout, že moderní zoologická zahrada, ke kterým se i ta vyškovská řadí, není jenom o vystavování zvířat. Stále větší a nedílnou součástí činnosti zooparku se stává osvěta a vzdělávání. Nejenom vyškovská veřejnost si již zvykla navštěvovat pořádané akce, ať je to Den ptactva, Den Země, Dětský den nebo oslava Dne zvířat. Pořádáme různé přednášky, besedy a videoprojekce s cestovateli, výtvarné výstavy, akce k vyhlašovaným celoevropským i celosvětovým ochranářským a záchovným kampaním. Na sklonku roku je to oslava Mikuláše (Kulíškárny) a před Vánočními svátky živý Hanácký Betlém s národopisnými soubory Klebetníček a Trnka.
    V letošním roce zahájí provoz nové Centrum environmentální výchovy Hanácký statek, jehož stavba započala v červenci roku 2010. V současnosti se jedná zatím o největší investici našeho zooparku – celkové náklady mají dosáhnout přes 40 milionů Kč. Celá stavba je rozdělena do několika propojených stavební objektů – rekonstruované stodoly, repliky statku, podzemního sálu a spojovacího krčku. Expozice jsou volně přístupné, prohlídka je zcela v režii návštěvníků, provoz je celoroční. V přízemí stodoly uvidíte hlavně historickou zemědělskou techniku, v ostatních částech potom jednotlivé tematické okruhy.
    K čemu slouží nové Centrum? Jedná se obecně o příklad dalšího prvku v nabídce zoologické zahrady – místo, kde jsou populární formou předkládány informace o životním prostředí, kde je možné vidět zajímavé ukázky, naučit se řemeslným technikám. Slouží jak běžným návštěvníků zooparku, tak ke vzdělávání žáků škol všech stupňů, skupin pedagogů a odborníků. Pro ty jsou zde připraveny speciální programy, k dispozici je podzemní multifunkční sál. V replice bývalého statku z Lysovic uvidíte život v předminulém století, který byl pevně spojen s přírodou a chovem domácích zvířat.
    V minulém roce (2010) se podařilo vytvořit novou expozici pro lemury, když stará musela uvolnit místo vznikajícímu environmentalnímu centru, což vedle návštěvníků ocenili i všichni lemuři.Začalo se s výstavbou průchozí ptačí voliéry, která bude dokončena v roce 2011. Rozšíření se dočkaly také záchytné psí kotce, které tak mohou poskytnout dočasný domov až 16 psům.
    Z následujících řádků tedy jasně vyplývá, jak velkou snahu věnují všichni pracovníci zooparku zatraktivnění a zpříjemnění pobytu všech návštěvníků.

Zdroj: oficiální stránky Zoo Parku Vyškov (2011)

 
   
WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.