!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Zoodomek Karlštejn
 
     
  O Zoodomku  
             Zoodomek v Karlštejně, tedy alespoň v jeho současné podobě, je slovy těžké popsat. Na jedné straně je nesporná snaha zakladatele, který navíc již od počátku avizuje, že vše buduje s cílem získat platnou licenci, ovšem na straně druhé je skutečný stav, který je viditelný. Prakticky je Zoodomek spíše rodící se „mikrozoo“, rozhodně více staveništěm a provizoriem, než čímkoli, co by připomínalo expoziční chov typu minizoo, zatím nemůže být ani v nejmenším řeč o nějakém významnějším turistickém cíli.
          Plány do budoucna jsou sice smysluplné, ale zatím je příliš věcí nepřipomíná. Když to maličko přeženu, jde o téměř vybydlený malý rodinný dům, tedy domek s velmi poničeným interiérem, kde je velmi různě ubytováno několik zvířat, přičemž skrz na skrz všude probíhají nějaké stavební práce nebo úpravy. Pokud někde žádná taková činnost neprobíhá, tak jen proto, že na ni není čas nebo prostředky. Neexistuje zde jediné místo, které by bylo hotové nebo rekonstrukci nepotřebovalo.
         V přízemí je dlouhá chodba, v které stojí několik obyčejných klecí s papoušky apod., vpravo místnost se dvěma voliérami lemurů. Ty jsou sdrátované z různých pletivových dílců, skoro by se dalo říci z toho, co bylo po ruce, když to přeženu, jako by lemuři bydleli v prostoru mezi několika prohazovačkami na písek. Dále je malý prostor, kterému snad ani nelze říkat místnost. Pod schodištěm jsou v maličkatém prostoru mangusty a na protější stěně a za rohem několik malých nebo středních terárií a insektárií. Všemu dominují OSB desky, jakoby šlo o něco velmi estetického. Opak je pravdou, OSB deska zase tolik parády nenadělá.
         Expozice pokračuje v prvním patře. Na podestě u schodiště je asi pět terárií s ještěrkami (opět obložené OSB zázrakem) a ve vedlejší malé místnosti je odrostlá puma. Dveře jsou zadělány zase čímsi připomínajícím stavební síto na písek. Aby byl výčet kompletní, tak ještě před domem je mikrovýběh koz či ovcí a miniklec lemurů.
          V plánu je kompletně vše přebudovat a zatraktivnit a v malém dvorku (přístupném z přízemí nebo po schodišti i z patra) vybudovat dva tři výběhy. Vize nejsou úplně špatné, jen se nemohu zbavit dojmu, že je celý ten prostor velmi malý. Nedostatečný. Tak, či tak, měl být rozhodně Zoodomek ještě uzavřen a nikoli veřejně přístupný. To mu v žádném případě nepomůže, jelikož současný stav má potenciál návštěvníky spíše odradit než nalákat. Není žádný, ani maličkatý důvod, pouštět návštěvníky na staveniště nebo jim ukazovat provizorium.
         Sám jsem zvědav, jak Zoodomek dopadne, zda bude někdy opravdu vypadat tak, jak je naplánováno. Přiznám se, že tomu příliš nevěřím, a to ne kvůli současnému stavu, ale kvůli všemu okolo. Zoodomek existuje v nájemních prostorách a ač je to neziskovka, leží celý a zcela na jediném člověku a jeho penězích vydělaných v normálním pracovním procesu, přesněji řečeno průběžně vydělávaných běžnou prací. Neumím si představit, že někdo chodí přes den do práce a při tom za rok, za dva, po večerech nebo víkendech vybuduje plnohodnotnou zoo, která by bez problému získala licenci MŽP. Třeba se mýlím...

Poznámka 2019: Plány na budování Zoodomku byly jaké byly, nicméně ještě před jeho dokončením byl nakonec Zoodomek v roce 2018 přestěhován o pár domků níže k hlavní silnici (ve stejné ulici). Zvířata se dočkala i venkovních výběhů, přibyla mladá lvice, ovšem ze Zoodomku se stala další z kontroverzních kontaktních zoo, které stojí a padají na hlazení mladých šelem. Oficiální stránky Zoodomku zmizeli a tak jediným zdrojem infromací pro potenciální návštěvníky zůstal Facebook, kde však většinu obsahu tvoří kontakt se lvicí a čísla účtů s prosbami o příspěvky, jelikož "jsme se dostali do finanční tísně"... Skutečně velmi profesionální...! Pokud jsem měl pochyby, teď jsem si skoro jist, že z tohoto zařízení už asi nikdy nic kloudného nebude... jen další hladírna koček...

 

Autor: Roman Hynek (2017)

 
   
WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.