!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Zoopark Olovnice
 
     
  Stručně o Zooparku  
            Malý soukromý zoopark v zahradě rodinného domu je umístěný tak, že se jen velmi obtížně hledá, jelikož jej nezná ani většina místních vesničanů. Tedy, obec Olovnice leží asi 5 km od Kralup nad Vltavou, na příjezdu odsud je cesta několikrát křižována železnicí - naposled již v centru obce - za tímto poslední železničním přejezdem je třeba odbočit vpravo na náves a tu projet rovně (minout po pravé straně obchod a za ním obecní úřad). Z návsi již vede jen malá a místy horší cesta, která se po chvíli stáčí opět ke kolejím a dále jde těsně vedle nich. Jakmile se začne stáčet vlevo, jste na místě. Po pravé ruce budete mít výběh s koni a po levé rodinný dům, který nijak a ničím nepřipomíná cokoli jako zoo (není tu ani žádná cedule).
           Vstup je možný pouze po předchozí domluvě nebo budete-li mít štěstí a majitel zooparku nebude v práci, resp. bude doma, snad se podaří domluvit i na místě. Zoopark začíná až za domem (proto není ani z ulice vidět). Nejdříve však pár slov k termínu "zoopark"...
         Z nějakého důvodu se u nás tento název až snad na jedinou vyjímku (Zoopark Chomutov) používá vždy špatně - tedy pro zařízení, které vůbec není zoopark... Typický zoopark se vyzančuje velkými (neexpozičními) plochami s parkovou, lesoparkovou nebo podobnou úpravou a obvykle také velkou plochou - typicky desítky hektarů, často okolo 100 ha i více. Je to totéž, co v Německu Tierpark a právě tím snad nejtypičtějším je Tierpark Berlín. U nás se, neznámo proč, zoopark vžil spíše pro malá zařízení, jakoby méně hodnotné zoo a de facto nahradil výraz zookoutek, který by byl správný (případně novodobé minizoo). To však jen tak na okraj, jelikož to není problém jen tohoto jediného zařízení, ale i mnoha dalších (např. i nedalekého Zájezdu).
         Zpět k Olovnici - zoopark je situován ve svahu zadní části zahrady a jde v podstatě o několik výběhů, klecí a voliér natěsno naskládaných po obou stranách jediné přímé cesty. z kraje jsou voliéry papoušků, výběh nosálů, následují hrabaví a drobní okrasní ptáci (většinou měkkozobí) a v horní části jsou výběhy muntžaků, mary a velblouda. Většina zařízení je konstruována velmi jednoduše - klasicky dřevo (případně  OSB desky) nebo dřevo v kombinaci s pletivem případně elektrickým ohradníkem.
           Zoopark je zatím ještě takový "syrový", poloprofesionální, ještě ne zcela připravený na stálé návštěvníky. Slouží především organizovaným skupinám - především školám a školkám, ale smělé plány směřují již k příštímu roku (2013). Areál by měl být rozšířen i na sousední pozemek (vlevo od současného) a kolekce zvířat obohacena o další velké exotické kopytníky, jako antilopy a zebry a další zvířata. Výhledově je k dispozici i další plocha (celkem tedy okolo 6 ha), ta ovšem leží za cestou a tedy i za kolejemi, což není příliš praktické, jelikož zde chybí přejezd či přechod.


 

Autor: Roman HYNEK (2012)

 
   
WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.