!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Zemědělský skanzen, veterán muzeum a zoopark "U Havlíčků" Rapotín
 
     
  Historie a současnost Zemědělského skanzenu  
  JAK JSME VLASTNĚ ZAČÍNALI, ANEB OD PROVOPOČÁTKU PO DNEŠEK
          Zemědělský skanzen "U Havlíčků" v Rapotíně u Šumperka se nachází v bývalé zemědělské usedlosti z konce 19.století. Jedná se o horskou usedlost podhůří Jeseníků, která v době výstavby sloužila jako zemědělský statek.  Po druhé světové válce ztratilo toto hospodářství svůj původní význam a začalo postupně chátrat.  Později nešťastnou náhodou došlo k požáru obytné i hospodářské části čímž tato událost dovedla objekt k úplnému zániku. Následně postupem času se z něj začalo stávat po řadu let, smetiště pro široké okolí. Obyvatelé si odtud odváželi pro své účely co se ještě dalo použít a zanechávali zde veškeré nepotřebné věci až po odpadky z domácnosti.Tím se tyto polorozpadlé ruiny obrostlé bujnou planou vegetací, staly trvalým domovem různých komunit hlodavců.
           Tak to trvalo až do roku 1987, kdy toto smetiště bylo zakoupeno panem Milanem Havlíčkem s přáteli z tehdejšího Svazarmu z.o. Veteran Car Club Šumperk, za účelem obnovení této zemědělské usedlosti pro potřeby depozitu  Veteran Car Clubu Šumperk. Také jedním ze záměrů při koupi bylo,že areál bude sloužit původnímu významu a to. jako zemědělská hospodářská usedlost s tím, že okolní plochy budou uvedeny do původního stavu a rozlohy, aby sloužily jako zoopark.
          Tímto počinem náš tehdejší club s mačetou v ruce, úmorně poprvé vykročil do útrob naší budoucnosti. Všemi možnými způsoby, jak ručně tak i se zapůjčenou technikou, jsme neúnavně každodenně i o víkendech a svátcích  mýtili, čistili, odváželi inu zkrátka s nevšedním nadšením přetvářeli objekt k obrazu svému.
Z budov jako první jsme provizorně zastřešili vyhořelou hospodářskou a obytnou část, která tak prozatím slouží do dnešních dnů. Následně jsme začali opravovat bývalou stodolu, aby v nevšedním prostředí dýchajícím dřevem, vzniklo malé muzeum v netradiční podobě. Zároveň jsme okolní plochy osazovali novou zelení a doplňovali různými zvířátky, aby k nám na "apríl" - 1.4.1994 mohl vstoupit první návštěvník.

           To vše ovšem jen do osudného července roku 1997, kdy k nám dorazila s velkou energií nečekaná, ničivá stoletá voda.  Veškeré úsilí a práce v potu tváře za uplynulých 10 let byla v okamžiku několika vteřin nenávratně pryč. Zelenou vegetaci vystřídala v okamžiku měsíční krajina bez živého tvora. Tehdy již jen mohla nastoupit pouze těžká technika. Je paradoxem, že co stovky nákladníchTater před deseti lety odvážely (sutiny a různé smetí), to nyní zase v podobě zeminy dovážely. Po odvezení kontaminované naplaveniny se plochy uváděly do původní podoby, což znamenalo vyrovnat terén místy do hloubky, až vymleté dvoumetrové koryto "povodňové řeky"  novou zeminou. Netřeba již dodávat, že"zazelenit" a obnovit zookoutek nebylo otázkou několika málo dní. Tím se stalo, že toto nenadálé přírodní neštěstí odradilo všechny dosavadní příznivce a členy z.o. Veteran Car Club Šumperk, čímž na vyčerpávající znovuobnovení zůstal tím pádem p.Milan Havlíček zcela sám. Následně tak vznikl prostor pro nové příznivce.
V roce 2006 pro záchranu p. M.Havlíček vykoupil tuto zemědělskou usedlost (po zániku Svazarmu Šumperk ke dni 1.1. 1990 )  od nově vzniklé nástupnické organizace Sdružení technických sportů a činností - ČR Praha a tím byl vyřešen majetkový vztah a  zachráněn budovaný  Zemědělský skanzen před zánikem !
           Jelikož se tento areál buduje pouze a jen z nadšení jednotlivců,  bez jakýchkoliv státních dotací a příspěvků, je obnova tímto časově a finančně velmi náročná! Sice pomalu, ale přece, se při plném provozu v rámci momentálních možností,stále něco opravuje a vylepšuje. Provizorně vybudované se nahrazuje novým a doplňuje. Myšlenkou o znovuobnovení  je uvést budovy zpět do dřívější podoby zemědělské usedlosti, ovšem zabydlené skanzen muzeem. Zároveň se při těchto snahách znovu vykupují pozemky, které původně k tomuto statku náležely. Samozřejmě, že okolní zahrady pomalu dosazujeme novými  rostlinami a postupně vytváříme prostory i pro zvířátka nejen z naší domoviny.
           Zde ale narážíme na další téma naší práce a to je poskytnutí azylu týraným a hendikepovaným zvířátkům v rámci našich skromných možností.  V našem soukromém mini parčíku se zvířaty naleznete jak původní domácí zvířátka z našich končin, tak i, sice pro nás dnes již známé, ale cizokrajné tvory.

SOUČASNOST
            Zemědělský skanzen "U Havlíčků" Rapotín se buduje z vyhořelé,opuštěné a silně zdevastované zemědělské usedlosti (jehož bývalé stavby se postupně zpřístupňují, okolní pozemky se vrací - vykupují - do původních rozloh) jako ZEMĚDĚLSKÝ SKANZEN za záchranu rázu venkova, fauny a flóry podhůří Jeseníků. Naším cílem je zachránit bohaté kulturní tradice regionu a identitu českého národa a navázat na ně. Hlavním záměrem nadšenců je záchrana umu a rukodělné práce našich předků pro další generace ÚDOLÍ DESNÉ HANUŠOVICKÉ VRCHOVINY.
           Okolní plochy postupně přetváříme na lesopark - miniarboretum s volně vypuštěnými zvířaty jako minisafari. Návštěvníci se pro zpestření mohou nechat svézt na koni a nejmladší na oslících. Mimojiné jsme se také zapojili do programu záchrany živočišných druhů zvířat. Nedílnou součástí je  Dětský zábavní koutek s posezením a volně přístupným ohništěm, kde si každý může ohřát tu svou turistickou specialitku.
           Pro svoji ojedinělost, netypičnost, zvláštnost a funkčnost celého areálu včetně exponátů, je areál také doporučován pro všechny druhy a stupně škol v rámci výuky výjezdního vyučování. Vstup do celého areálu je bezbariérový. Areál je zařazen do LEXIKONU TURISTICKÝCH ZAJÍMAVOSTÍ ČR, ZNAČENÝCH TRAS (červená, žlutá a mezinárodních cyklo a autotras po modré) a CYKLOTRAS KČT 51-53 a 6114.
           Nejkrásnější je, když přijde na návštěvu rodina s dětmi a hlásí, že jsou u nás již opakovaně,
a nebo, že se jdou podívat na jejich exponát ve skanzen muzeu. Muzeum je totiž tak rozsáhlé do různorodosti (od začátku 17. století až do roku 1993 - do zániku Československa) s rozsahem nám vlastním, což nemá obdoby u nás ani v zahraničí. Proto tento budovaný areál Zemědělský skanzen "U Havlíčků" Rapotín - Šumperk, byl jako jeden celek také vybrán - zařazen - od 1.7.2009 do světových ojedinělostí.

Zdroj: oficiální web Zemědělského skanzenu "U Havlíčků" (2011)

 
   
WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.