!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

BRANIBORSKO • BRANDENBURG

 
Bad Saarow

Zarow

dříve • formerly: Bad Saarow-Pieskow


† Fasanen- und Wildpark Bad Saarow
Bad Saarow Pheasant and Wild Park
52°15'27"N, 14°02'30"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-DE-BB-0052A†
     
 
Faunstr. 10
15526 Bad Saarow
GERMANY
 
- - -

malá soukromá zoo - lišky, nosáli, mývali, mývalovci, fretky, skunci, srnci, mini koně, klokani, dikobrazi, nutrie, činčily, morčata, nandu, papoušci, bažanti, pávi, želvy...
Zoo byla zrušena v roce 2010, když šel majitel a jediný zaměstnanec do důchodu.

small private zoo - foxes, coatis, raccoons, raccoon dogs, ferrets, skunks, roe deer, mini horses, wallabies, porcupines, nutrias, chinchillas, guinea pigs, rheas, parrots, pheasants, peacocks, turtles...
The Zoo was abolished in 2010 when the owner and the only employee went into retirement.

1991

1. září 2010
1st September 2010

soukromé - Hartmut Richter
private - Hartmut Richter

~1 ha

N/A

N/A N/A N/A ~40 / ~200
(2010)
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 25.06. 2018 Poslední úprava 25.06. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.