!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

BRANIBORSKO • BRANDENBURG

 
Geltow

historicky • historically: Geliti


† Tierpark Geltow
Geltow Animal Park
52°21'24"N, 12°58'35"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-DE-BB-0057A†
     
 
Auf dem Franzensberg 7
14548 Geltow
GERMANY
 
- - -

městský tierpark , který byl uzavřen v září 2005, kvůli špatnému stavu. Původně se měl jen přestěhovat do Petzowa, ale nakonec se tak nestalo (ačkoli pro to byla vyřízena veškerá povolení).
Medvědi, rysi, mývali, opice, emu, vodní ptáci, dětská zoo s domácími zvířaty...

municipal tierpark, which was closed in September 2005, due to poor condition. Originally, it was only supposed to move to Petzow, but eventually it did not happen (although all permits were done).
Bears, lynxes, raccoons, monkeys, emus, waterfowl, children's zoo with domestic animals...

1992

září 2005
September 2005

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A ? / ~350
(2004)
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 26.06. 2018 Poslední úprava 26.06. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.