!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

BRANIBORSKO • BRANDENBURG

 
Jüterbog

Jutšebok; Jutrobók  Jutrobóh 

historicky • historically: Jutriboc ; Iutterbogk


† Tierpark Jüterbog
Wildgehege Jüterbog
Jüterborg Animal Park • Jüterbog Wild / Game / Deer Enclosure
51°59'39"N, 13°04'05"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-DE-BB-0058A†
     
 
Schlosspark
14913 Jüterbog
GERMANY
 
- - -

malá zoo na břehu Zámeckého rybníka v Zámeckém parku - převážně místní fauna - jeleni, daňci, srnci, mufloni, pávi, bažanti, holubi, vodní ptáci...

small zoo on the shore of the Castle pond in the Castle park - mostly local fauna - red, fallow and roe deer, mouflons, peacocks, pheasants, pigeons, waterfowl...

60. nebo 70. léta 20. stol.
the 1960s or 1970s

polovina 90. let
mid the 1990s

N/A (zřejmě městské)
N/A (probably municipal)

~1,5 ha

N/A

N/A N/A N/A ~20 / ~80
(1983)
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 26.06. 2018 Poslední úprava 26.06. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.