!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

BRANIBORSKO • BRANDENBURG

 
Lenzen (Elbe)

Lenzen/Elbe

historicky • historically: Lunzini


† Freilandschaugehege Lenzen
Haustieranlage Lenzen
Lenzen Open-air Observation Enclosures • Lenzen Domestic Animal Facility
53°06'05"N, 11°28'31"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-DE-BB-0059B†
     
 
Am Bahndamm 11
19309 Lenzen (Elbe)
GERMANY
 
- - -

ukázkové výběhy vědeckého projektu na využití starých plemen domácích zvířat - de facto zoo domácích zvířat. Dnes je v místě běžná farma skotu.

demonstration enclosures of a scientific project to use old breeds of domestic animals - de facto a zoo of domestic animals. Today, there is a ordinary cattle farm.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 26.06. 2018 Poslední úprava 26.06. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.