!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

BRANIBORSKO • BRANDENBURG

 
Lübbenau im Spreewald

Lubnjow  Lubnjov   Lubínov

historicky • historically: Lubenowe ; Lubenaw ->1998 Lübbenau


† Heimattierpark Lübbenau
Tiergehege Schloßpark Lübbenau
Lübbenau Domestic Animal Park • Castle Park Lübbenau Animal Enclosure
51°52'09"N, 13°58'32"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-DE-BB-0060B†
     
 
Schlosspark
03222 Lübbenau/Spreewald
GERMANY
 
- - -

malá zoo převážně domácích zvířat v zámeckém parku. Byla zrušena někdy v prvním desetiletí 21. stol.

small zoo of mainly domestic animals in Castle Park. It was closed sometimes in the 2000s.

prosinec 1972
December 1972

první desetiletí 21. stol.
the 2000s

městské
municipal

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 26.06. 2018 Poslední úprava 26.06. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.