!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

BRANIBORSKO • BRANDENBURG

 
Müncheberg

historicky • historically: Lubes; Lubiąż; Munichberc; Municheberg


† Naturkundlicher Tiergarten Müncheberg
Müncheberg Naturalist's Animal Garden
52°30'08"N, 14°06'57"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-DE-BB-0051A†
     
 
Karl-Marx-Straße 57
15374 Müncheberg
GERMANY
 
- - -

menší zoo - mývali, jeleni, daňci, mufloni, divočáci, prasata, kozy, ovce, poníci, veverky, sovy, bažanti...

smallish zoo - raccons, red and fallow deer, moufflons, wild boars, pigs, goats, sheep, ponies, squirrels, owls, pheasants...

1998

31. prosince 2016
31st December 2016

Tiergartenverein Müncheberg e. V. (registrovaný spolek • registered association)

8 ha

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 25.06. 2018 Poslední úprava 25.06. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.