!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

BRANIBORSKO • BRANDENBURG

 
Prenzlau

Pruźlow; Prentzlow  Přibysław  Prentzlow  Přemyslav

historicky • historically: Premyslaw; Prenzlow


† Mini-Zoo am Unteruckersee
Mini Zoo at Lower Ucker Lake
53°18'27"N, 13°51'36"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-DE-BB-0062A†
     
 
17291 Prenzlau
GERMANY
 
- - -

minizoo, která byla do roku 2000 u Dolnouckerského jezera. K dispozici nejsou žádné podrobnější informace.

mini zoo which was at Lower Ucker Lake up to 2000. No more detailed information is available.

N/A

2000

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 27.06. 2018 Poslední úprava 27.06. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.