!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

BRANIBORSKO • BRANDENBURG

 
Wittenberge
 

† Tiergehege Wittenberge
Tiergarten Wittenberge • Tierpark Wittenberge • Zoo Wittenberge
Wittenberge Animal Enclosure • Wittenberge Aniaml Garden • Wittenberge Animal Park
53°00'23"N, 11°44'05"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-DE-BB-0063A†
     
 
Düsterweg
19322 Wittenberge
GERMANY
 
- - -

okolo 1920 byly výběhy a voliéry u hájovny / sportovní klubovny na Düsterweg (zřejmě na rohu Düsterweg a Gehrenweg - některé zdroje ji zmiňují ve stejné době na Gehrenweg).

enclosures and aviaries were at gamekeeper's lodge / sport clubhouse on Düsterweg around 1920 (perhaps on the corner of Düsterweg and Gehrenweg - some sources mention it in same time on Gehrenweg).

N/A (ne dříve 1913)
N/A (not later than 1913)

N/A (nejpozději 1928)
N/A (not later than 1928)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 27.06. 2018 Poslední úprava 27.06. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.