!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

BRANIBORSKO • BRANDENBURG

 
Altreetz

některé zdroje uvádí Oderaue (Altreetz je administrativně součástí Oderaue) • some sources mention Oderaue (Altreetz is administrativelly part of Oderaue)


Oderbruchzoo Altreetz
Altreetz Oderbruch zoo (Oderbruch = Oder river marchy land)
předešlé názvy  •  former names
(DEU) Schulzoo Altreetz
(ENG) Altreetz School zoo
52°45'47"N, 14°10'05"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-DE-BB-0028A
     
 
Schulgartenstr. 10
16259 Oderaue OT Altreetz
GERMANY
 
+49 33457416
+49 1714331592
 
+49 33457416
 
info☼oderbruchzoo.de
st.fahr☼web.de
 
www.oderbruchzoo.de  
 
původně školní zoo - první školní zoo v bývalé NDR, po roce 1989 (po rozpadu socialistického bloku) přešla pod správu okresu a získala grant EU na stavbu vesničky pro hendikepované lidi (pro animoterapii). 1997 byla kompletně evakuována kvůli povodni, nakonec sice nebyla zaplavena, ale přesto získala 100.000 marek na rekonstrukci. V té době zoo navštívilo (kvůli vlastní publicitě) mnoho nejvyšších politiků (včetně třeba Helmuta Kohla), což zoo neuvěřitelně zmedializovalo i za hranicemi SRN a otevřelo dveře mnoha dotacím na rozvoj (především z EU).
Mývali, makaci, sobi, velbloudi, lamy, alpaky, osli (včetně poitouských), poníci, kozy, ovce, klokani, dikobrazi, nandu, emu, sovy, čápi, bažanti...

originally a school zoo - the first school zoo in the former GDR, after 1989 (after the break-up of the socialist bloc) it passed under the administration of the district and received an EU grant to build a village for handicapped people (for animotherapy). 1997, it was completely evacuated due to the flood, althought finally it was not flooded, yet gained 100,000 Marks for reconstruction. At that time, many top politicians (including Helmut Kohl for example) visited the zoo (to gain publicity), what made incredible publicizing and media coverage of the zoo also beyond the borders of Germany. That also opened the door to many grants for development (especially from the EU).
Racoons, macaques, reindeer, camels, lamas, alpacas, donkeys (including Poitou), ponies, goats, sheep, wallabies, porcupinesm rheas, emus, owls, storks, pheasants...

několik dětských hřišť, tropická herna, dětská zoo; jízda na ponících
several children's playgrounds, tropical play house, children's zoo, pony riding

X

1. června 1986
1st June 1986

1986 - 1989 školní; 1989 - 1994 - okresní; od 1994 - Oderbruchzoo Altreetz e. V. (registrovaný spolek) s podporou okresu
1986 - 1989 - school; 1989 - 1994 - district; since 1994 Oderbruchzoo Altreetz e. V. (registered association) with aid of the district

2 ha

N/A
 
1) Geschichte des zoo

N/A N/A N/A ~30 / ~300
(2017)
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 11.06. 2018 Poslední úprava 11.06. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.