!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

BRANIBORSKO • BRANDENBURG

 
Angermünde

 


NABU - Naturerlebniszentrum Blumberger Mühle
NABU - Nature Experience Centre Blumberger Mühle
(NABU = Naturschutzbund Deutschland = Germany Nature Protection Federation)
53°02'08"N, 13°57'57"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
EU-DE-BB-0022B
     
 
Blumberger Mühle 2
16278 Angermünde
GERMANY
 
+49 333126040
 
+49 3331260450
 
blumberger.muehle☼nabu.de
 
www.blumberger-muehle.de www.blumberger-muehle.nabu.de
 
přírodní zážitkové centrum Blumberger Mühle slouží jako infocentrum biosférické rezervace Schorfheide-Chorin, ale především jde skutečně o přírodní zážitkový park. V budově infocentra či návštěvnického centra je mnoho interaktivních prvků a také sladkovodní akvária. V parku je množství rybníků (chov kaprů a jeseterů pro reintrodukci do Odry), zábavně naučných prvků, včelí úl, výběh vyder a výběh želv bahenních a několik domácích zvířat (prasata - mangalice, ovce - východopruské skudde).

the nature experience centre Blumberger Mühle serves as an information center of Schorfheide-Chorin Biosphere Reserve, but above all it is a really nature experience park. In the building of the infocentr or visitor's centre, there are many interactive elements and also freshwater aquariums. In the park there are many ponds (breeding of carp and sturgeon for reintroduction into Oder), amusement-educational points, beehive, enclosures of Europena pond turtles and otters and several domestic animals (pigs - mangalitsa, sheep - East Prussian skudde).

infocentrum, dětské hřiště, keřové bludiště, obchod se suvenýry, množství divokých zvířat (bobři, vydry, orli, obojživelníci, bezobratlí...)
infocentre, children's playground, bush labyrinth, souvenir shop, many wild animals (beavers, otters, eagles, amphibians, invertebrates...)

kavárna
café

1997

Naturschutzbund Deutschland e. V. (= NABU) (registrovaný spolek • registered association)

12 ha (infocentrum • infocentre 250 m2)

N/A
 
1) Stručně o parku

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
~2009
           


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 11.06. 2009 (Video: 0 min. 51 sec.)
Image 1 of 15
Roman Hynek, 11.06. 2009 (Video: 0 min. 51 sec.)
Roman Hynek, 11.06. 2009 (Video: 0 min. 51 sec.)
Roman Hynek, 11.06. 2009
Image 2 of 15
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Image 3 of 15
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Image 4 of 15
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Image 5 of 15
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Image 6 of 15
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Image 7 of 15
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Image 8 of 15
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Image 9 of 15
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Image 10 of 15
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Image 11 of 15
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Image 12 of 15
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Image 13 of 15
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Image 14 of 15
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Image 15 of 15
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009

  Stránka vytvořena 10.06. 2018 Poslední úprava 10.06. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.