!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

BRANIBORSKO • BRANDENBURG

 
Birkholz

Bŕazowc

některé zdroje uvádí Rietz-Neuendorf (Birkholz je administrativně součástí Rietz-Neuendorfu) • some sources mention Rietz-Neuendorf (Birkholz is administrativelly part of Rietz-Neuendorf)


Wildgehege Gut Hirschaue
Wild Enclosures / Game Enclosures / Deer Enclosures / Game Park / Deer Park Gut Hirschaue
52°12'00"N, 14°11'34"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-DE-BB-0041B
     
 
An der Hirschaue 2
15848 Rietz-Neuendorf / OT Birkholz
GERMANY
 
+49 336626037
 
+49 3366152789
 
info☼gut-hirschaue.de
 
www.gut-hirschaue.de  
 
komerční obora / farma s jeleny, daňky, muflony a tzv. Märkischen Sattelschweinen (kříženci divočáků a německých sedlových prasat). Okolo vede 3,5 km návštěvnická cesta podél níž jsou 3 vyhlídkové věže.

commercial game (deer) park / farm with red and fallow deer, mouflons and the so-called Märkischen Sattelschwein (hybrids of wild boar and German saddleback pigs). 3,5 km long visitor's trail with 3 observation towers leads around the enclosures.

prodej suvenýrů a masných výrobků ze zvěřiny, prohlídky s průvodcem, safari na vozících tažených koňmi
souvenir and game meat products, sale, guided tours, safari on horse dray

restaurace
restaurants

1993


soukromé - Gut Hirschaue GmbH & Co. KG (s.r.o. a komanditní společnost)
private - Gut Hirschaue GmbH & Co. KG (Ltd. and Limited partnership)

185 ha

N/A
 
N/A

0 0 0 4 / ~1.500
(2017)
0 0 4 / ~1.500
 
N/A            


N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 24.06. 2018 Poslední úprava 24.06. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.