!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

BRANIBORSKO • BRANDENBURG

 
Brandenburg an der Havel

Branibor nad Habołu; Braniboŕ pśi Habołu  Branibor  Brannenborg an de Havel  Branibor nad Havolou

historicky • historically: Brendanburg ; Brennabor
některé zdrje uvádí Schmerzke (součást Brandenburgu) • some sources mention Schmerzke (part of Brandenburg)


Reptilienschutzzentrum Aktion Tier Brandenburg
Terrarium Brandenburg
Brandenburg Reptile Rescue Centre Aktion Tier
52°23'16"N, 12°35'59"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-DE-BB-0049A
     
 
Rietzer Straße 17
14776 Brandenburg an der Havel
GERMANY
 
+49 1732473199
 
+49 38817524826
 
brandenburg☼@aktiontier.org
 
www.aktiontier-brandenburg.org
 
záchranné centrum plazů (nechtěných domácích mazlíčků) - de facto terárium s několika místnostmi a výběhy želv v zahradě - hadi (krajty, bojgy, chřestýši, kobříci...), ještěrky (varani, leguáni, agamy, gekoni, korovci...), krokodýli, želvy (vodní i suchozemské), žáby, ale i polární lišky a další zvířata

reptile rescue centre (for unwanted pets) - de facto terrarium with several rooms and tortoise enclosures in the garden - snakes (pythons, cat snakes, rattlesankes, Cape coral snakes...), lizards (monitors, iguanas, agamas, geckos, gila monsters...), crocodiles, tortoises (aquatic and also terrestrial), frogs, but also arctic foxes and other animals

N/A

N/A

26. listopadu 2015
26th November 2015

Aktion Tier - Menschen für Tiere e.V. + Reptilienschutzzentrum Berlin/Brandenburg e.V. (registrované spolky • registered asociations)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 24.06. 2018 Poslední úprava 24.06. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.