!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

BRANIBORSKO • BRANDENBURG

 
Criewen

některé zdroje uvádí Schwedt - Criewen je od r. 2001 administrativně součástí Schwedtu • some sources mention Schwedt - Criewen is administrativelly part of Schwedt since 2001


Besucherzentrum Nationalparks Unteres Odertal
Nationalparkhaus Unteres Odertal
Visitor's centre of Lower Oder Valley National Park • Lower Oder Valley National Park House
53°00'43"N, 14°13'22"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
EU-DE-BB-0021B
     
 
Am Speicher 3 (Park 2)
16303 Schwedt/Oder OT Criewen
GERMANY
 
+49 333226770
+49 33322677244
 
+49 33322677220
 
nlp-unteres-odertal☼lua.brandenburg.de
 
www.nationalpark-unteres-odertal.eu/...
www.unteres-odertal.de/...
 
 
malé návštěvnické centrum Národního Parku Dolní Poodří (Unteres Odertal) zvané též Nationalparkhaus v zahradě zámku Criewen (v budově bývalého ovčína) dává návštěvníkům nejen informace o národním parku, ale je tu i přírodovědné muzeum (vycpaná zvířata, archeologické nálezy...) a velké sladkovodní akvárium uprostřed haly, které je hlavní atrakcí. Je zde více než 20 druhů ryb dolní Odry a několik korýšů.

the small visitor's centre of the Lower Oder Valley National Park (Unteres Odertal), also known as the Nationalparkhaus in the garden of the Criewen castle (in the former building of sheepfold), gives to visitors not only information about the national park, but there is also a natural science museum (stuffed animals, archaeological finds...) and a large freshwater aquarium in the centre of the hall, which are the main attraction. There are more than 20 species of Lower Oder fish and several crustaceans.

muzeum a infocentrum Národního parku
museum and infocentre of Natioanl Park

N/A

září 2000
September 2000

Nationalpark Unteres Odertal

400 m2 - celé návštěvnické centrum, akvárium 15.000 litrů
400 m2 - the whole visitor's centre, the aquarium 15,000 litres

N/A
 
1) Stručně o návštěvnickém centru NP

N/A 0 0 ~20+ / ? + bezobratlí • invertebrates
(2017)
0 ~20+ / ? 0
 
2010
           


N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 25.08. 2008 (Video: 1 min. 2 sec.)
Image 1 of 11
Roman Hynek, 25.08. 2008 (Video: 1 min. 2 sec.)
Roman Hynek, 25.08. 2008 (Video: 1 min. 2 sec.)
Roman Hynek, 25.08. 2008
Image 2 of 11
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Image 3 of 11
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Image 4 of 11
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Image 5 of 11
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Image 6 of 11
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Image 7 of 11
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Image 8 of 11
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Image 9 of 11
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Image 10 of 11
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Image 11 of 11
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008

  Stránka vytvořena 09.06. 2018 Poslední úprava 09.06. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.