!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

BRANIBORSKO • BRANDENBURG

 
Dahme/Mark

Damna


Tierpark Nordhag Dahme/Mark
Dahme/Mark Animal Park Nordhag
předešlé názvy  •  former names
(DEU) Heimattierpark Dahme/Mark
(ENG) Dahme/Mark Local Animal Park
51°52'22"N, 13°25'59"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-DE-BB-0027A
     
 
Grünstraße
Schlosspark
15936 Dahme/Mark
GERMANY
 
+49 35451551
+49 35451496
 
N/A
 
st.fahr☼web.de
 
www.dahme.de/...  
 
menší zoo v zámeckém parku - původně jen výběh daňků v zámeckém příkopu (od 1901), později (od 50. let 20. stol.) malá zoo. Nosáli, malpy, jeleni, daňci , kozy, ovce, prasata, osli, lamy, krkavci, vodní ptáci, drůbež...

smallish zoo in castle park - originally fallow deer enclosures only in the castle moat (since 1901), later (since the 1950s) small zoo. Coatis, capuchins, red and fallow deer, goats, sheep, pigs, donkeys, lamas, ravens, waterfowl, poultry...

N/A

v zámecké zahradě
in castle garden

1901 - výběh daňků, 50. léta 20. stol. - další výběhy (zoo)
1901 - fallow deer enclosure; the 1950s - other enclosures (zoo)

Kulturverein Dahme/Mark e.V. (registrovaný spolek • registered association)

7,5 ha

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A ~27 / ~120
(2017)
N/A N/A N/A
 
N/A            


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 11.06. 2018 Poslední úprava 11.06. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.