!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

BRANIBORSKO • BRANDENBURG

 
Eberswalde

Batśow

původně • originally: Everswolde; 1970 - 1993 Eberswalde-Finow


Zoologischer Garten Eberswalde
Eberswalde Zoological Garden
předešlé názvy  •  former names
1928 -> 1945
(DEU) Wildpark Eberswalde
(ENG) Eberswalde Wild Park

1958 -> 1970
(DEU) Heimattierpark Eberswalde
(ENG) Eberswalde Local Animal Park

1970 -> 1981
(DEU) Heimattierpark Eberswalde-Finow
(ENG) Eberswalde-Finow Local Animal Park

1981 -> ~1991
(DEU) Tierpark Eberswalde-Finow
(ENG) Eberswalde-Finow Animal Park
52°49'29"N, 13°46'59"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-DE-BB-0004A
     
 
Am Wasserfall 1
16225 Eberswalde
GERMANY
 
+49 333422733
 
+49 333423465
 
zoo☼eberswalde.de
 
www.zoo.eberswalde.de
ww.zoo-eberswalde.com
 
 
původně Wildpark, který založil Bruno Schulz v roce 1928 na ploše 4 ha (jeleni, daňci, srnci, divočáci, kuny, lišky, mývali, sovy, čápi, lysky...). Wildpark byl zničen 24. dubna 1945 ustupujícími jednotkami Waffen-SS. V roce 1958 syn původního majitele Günther Schulz navrhl a založil již městský Heimattierpark, který byl v roce 1981 přejmenován na Tierpark a 1991 na zoo. Ta je dnes jednou ze dvou nejvýznamnějších zoo Braniborska. V roce 2000 byla vyhodnocena jako "Nejlepší malá zoo Německa".
Tygři, lvi, levharti, gepardi, servali, medvědi, vlci, surikaty, binturongové, primáti, zebry, antilopy, velbloudi, lamy, jeleni, zubři, klokani, mary, emu, nandu, dravci, sovy, papoušci, tučňáci, plameňáci, čápi, jeřábi, krokodýli, ještěrky, želvy, hadi... Tropický dům, výběh lvů s prosklenou pozorovatelnou uprostřed (přístup tunelem), obrovské výběhy tygrů...

Originally Wildpark, which was founded by Bruno Schulz in 1928 on an area of 4 ha (red, fallow and roe deer, wild boars, martens, foxes, raccoons, owls, storks, coots...). Wildpark was destroyed by retreating units of the Waffen-SS on 24 April 1945. 1958, Günther Schulz, son of the original owner, suggested and established already municipal Heimattierpark, which was renamed to Tierpark 1981 and to zoo 1991. It is now one of the two major Brandenburg zoos. It was awarded the "Best little zoo in Germany" in 2000.
Tigers, lions, leopards, cheetahs, servals, bears, wolves, meerakts, binturongs, primates, zebras, antelopes, camels, llamas, deer, wisents, kangaroos, maras, emus, rheas, raptors, owls, parrots, penguins, flamingos, storks, cranes, crocodiles, lizards, turtles, snakes... Tropical House, lions enclosure with a glass observatory in the middle (access by tunnel), giant tiger enclosures...

dětská zoo, dětské hřiště, komentované krmení, prohlídky s průvodcem
petting zoo, children's playground, commented feeding, guided tours

restaurace
restaurant

1928 - Wildpark (Bruno Schulz) 24. dubna 1945 - zničen jednotkami Waffen-SS
24th April 1945 - damaged by Waffen-SS units
1958 - Tierpark (Günther Schulz)

městský (původní Wildpark byl soukromý - Bruno Schulz)
municipal (original Wildpark was private owned - Bruno Schulz)

15 ha (původní Wildpark • original Wildpark: 4 ha)

 
 
1) Geschichte des Zoo (bis 2012)
2) History of the Zoo (up to 2009); Historia Zoo (do 2009)
2) Stručně o zoo

3 / 32 15 / 394 0 149 / 1.278
(2009)
22 / 82 44 / 294 65 / 476
 
2012
2012
2012
~2010
~2008
~2000
1987
  1984
           


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 11.06. 2009 (Video: 2 min. 53 sec.)
Image 1 of 24
Roman Hynek, 11.06. 2009 (Video: 2 min. 53 sec.)
Roman Hynek, 11.06. 2009 (Video: 2 min. 53 sec.)
Roman Hynek, 11.06. 2009
Image 2 of 24
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Image 3 of 24
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Image 4 of 24
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Image 5 of 24
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Image 6 of 24
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Image 7 of 24
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Image 8 of 24
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Image 9 of 24
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Image 10 of 24
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Image 11 of 24
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Image 12 of 24
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Image 13 of 24
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Image 14 of 24
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Image 15 of 24
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Image 16 of 24
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Image 17 of 24
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Image 18 of 24
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Image 19 of 24
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Image 20 of 24
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Image 21 of 24
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Image 22 of 24
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Image 23 of 24
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Image 24 of 24
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009

  Stránka vytvořena 14.01. 2017 Poslední úprava 14.01. 2017  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.