!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

BRANIBORSKO • BRANDENBURG

 
Eisenhüttenstadt

Pśibrjog  Iesenhüttenstadt

->1961 Fürstenberg


Tiergehege Eisenhüttenstadt
Eisenhüttenstadt Animal enclosures
52°07'56"N, 14°38'28"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-DE-BB-0029A
     
 
Insel 8
15890 Eisenhüttenstadt
GERMANY
 
+49 3364280160
 
N/A
 
tiergehegeeh☼web.de
 
www.tiergehege-ehst.de  
 
zoo především s místními zvířaty a několika exoty - lišky, mývali, kuny, makaci, jeleni, daňci, mufloni, divočáci, vikuně, tahři, kozy, ovce, poníci, osli, klokani, mary, psouni, plši, nandu, sovy, papoušci, bažanti, vodní ptáci...

zoo with mainly local animals and several exotics - foxes, raccoons, martens, macaques, red and fallow deer, mouflns, wild boars, vicugnas, tahres, goats, sheep, ponies, donkeys, wallabies, maras, prairie dogs, dormouses, rheas, owls, parrots, pheasants, waterfowl...

dětská zoo
children's zoo

X

1955 - založení; 1975 - přestěhování na současné místo (o kousek dál od původního místa)
1955 - foundation; 1975 - moving to current place (little bit far from original place)

Förderverein des Tiergeheges Eisenhüttenstadt e. V. (registrovaný spolek), původně městské
Förderverein des Tiergeheges Eisenhüttenstadt e. V. (registered association), originally municipal

15 ha

N/A
 
1) Geschichte des Tiergehege

N/A N/A N/A ~27 / ~270
(2017)
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 11.06. 2018 Poslední úprava 11.06. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.