!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

BRANIBORSKO • BRANDENBURG

 
Fürstenwalde/Spree

Fürstenwalde am Spree  Pśibor (pśi Sprjewje)  Přibor (při Sprejwi)

historicky • historically: Furstenwalde


Heimattiergarten Fürstenwalde
Fürstenwalde Local Animal Garden
52°22'03"N, 14°02'55"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-DE-BB-0023A
     
 
Dr.-Wilhelm-Külz-Straße 10b
15517 Fürstenwalde
GERMANY
 
+49 33614541
 
+49 3361749940
 
leitung☼heimattiergarten-fuerstenwalde.de
 
www.heimattiergarten-fuerstenwalde.de
na turistických stránkách města • on the tourist site of the city: www.fuerstenwalde-tourismus.de/...
 
 
původně městská zoo téměř výhradně s místními a evropskými druhy zvířat, později (1992) z finančních důvodů předána spolku. Zoo se specializuje hlavně na chov sov a dravců.
Rysi, vydry, divoké kočky, rosomáci, lišky, mývali, mývalovci, nosáli, kuny, makaci, kosmani, jeleni, daňci, srnci, losi, sobi, divočáci, mufloni, kozorožci, kamzíci, zubři, psouni, dravci, sovy, ibisi, čápi, kormoráni, bažanti, domácí zvířata...

originally municipal zoo almost solely with local and European animal species, later (1992), it was passed to the association for financial reasons. Zoo is specialized mainly in breeding of owls and birds of prey.
Lynxes, otters, wild cats, wolverines, foxes, raccoons, raccoon dogs, coatis, martens, macaques, marmosets, red, roe and fallow deer, reindeer, elks, wild boar, mouflons, ibex, chamoises, wisents, prairie dogs, birds of prey, owls, ibises, storks, cormorants, pheasants, domestic animals...

dětská zoo, dětské hřiště, prohlídky s průvodcem
petting zoo, children's playground, guided tours

kavárna, kiosek
café, kiosk

1975

původně městské; od 1. března 1992 Heimattiergarten Fürstenwalde e.V. (registrovaný spolek)
originally municipal; since 1st March 1992 Heimattiergarten Fürstenwalde e.V. (registered association)

8 ha

N/A
 
1) Geschichte 1969 - 2015

N/A N/A N/A ~71 / ~330
(2017)
N/A N/A N/A
 
2017
~1990s
1984
       


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

N/A
 

  Stránka vytvořena 10.06. 2018 Poslední úprava 10.06. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.