!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

BRANIBORSKO • BRANDENBURG

 
Germendorf

historicky • historically: Gerwendorff, Germendorff, Gerbendorff, Gerwendorp, Gerwendorpp, Gerbendorff
některé zdroje uvádí Oranienburg (Germendorf je od r. 2006 administrativně součástí Oranienburgu) • some sources mention Oranienburg (Germendorf is administrativelly part of Oranienburg since 2006)


Eichholz Tier- und Freizeitpark Germendorf
Eichholz Tier-, Freizeit- und Urzeitpark Germendorf
Germendorf Eichholz's Animal and Leisure Park • Germendorf Eichholz's Animal, Leisure and Prehistoric Park
52°44'50"N, 13°09'23"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
EU-DE-BB-0033A
     
 
An den Waldseen 1a
16515 Oranienburg OT Germendorf
GERMANY
 
+49 33013363
 
+49 3301200671
 
info☼freizeitpark-germendorf.de
 
www.freizeitpark-germendorf.de
 
původně soukromá zoo v bývalé štěrkovně (vzniklé kvůli stavbě dálnice Berlín - Roztock), později i zábavní park a od roku 2009 i prehistorický park - pumy, lišky, surikaty, giboni, makaci, zebry, antilopy losí, alpaky, lamy, pavce, jeleni, daňci, divočáci, pekari, klokani, dikobrazi, pštrosi, nandu, sovy, plameňáci, vodní ptáci, hadi, domácí zvířata...

originally private zoo in the former gravel-pit (made due to the construction of the Berlin-Roztock highway), later also leisure park and also the prehistoric park since 2009 - cougars, foxes, meerkats, gibbons, macaques, zebras, elands, alpacas, lamas, Barbary sheep, wild boars, pekaries, wallabies, porcupines, ostriches, rheas, owls, flamingos, waterfowls, snakes, domestic animals...

zábavní park, prehistorický park, dětské hřiště, dětská zoo, obchod se suvenýry, jezero (koupání / bruslení), sáňkařská dráha, rozhledna, rybaření, hotel
leisure park, prehistoric park, children's playground, children's zoo, souvenir shop, lake (swimming / skating), sledge hill, lookout tower, fishing, hotel

bufety, grilovací místa, restaurace v hotelu
buffets, grill places, restaurant in the hotel

1992 - začátek přípravných prací (Horst Eichholz), 2000 - otevření; 2002 - oficiální status zoo
1992 - begining of preparatory work (Horst Eichholz); 2000 - opening; 2002 - official status of the zoo

soukromé - Tier- und Freizeitpark Eichholz GmbH & Co. KG (s.r.o. a spol.)
private - Tier- und Freizeitpark Eichholz GmbH & Co. KG (Ltd. and Co.)

69 ha (z toho ~14 ha zoo)
69 ha (~14 ha of that is the zoo)

 
1) Geschichte des Tier- und Freizeitpark

N/A N/A N/A ~34 / ~650
(2017)
N/A N/A N/A
 
2015
           


N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 19.06. 2018 Poslední úprava 19.06. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.