!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

BRANIBORSKO • BRANDENBURG

 
Gross Schauen

Groß Schauen

některé zdroje uvádí Storkow/Mark (Gross Schauen je administrativně jeho součástí) • some sources mention Storkow/Mark (Gross Schauen is administrativelly its part)


Tierparadies Rübesam
Animal Paraidse Rübesam
52°14'20"N, 13°54'29"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-DE-BB-0065A
     
 
Dorfmitte 8
15859 Storkow/Mark OT Gross Schauen
GERMANY
 
+49 3367862244
 
+49 3367862244
 
tierparadies8☼yahoo.de
 
www.tierparadies-ruebesam.de
www.tierparadies-ruebesam.npage.de
 
soukromý zverimex a malá zoo - kočkodani, muntžaci, emu, nandu, jeřábi, mnoho druhů papoušků (ary, kakadu, kea, amazoňani, aratingy, eklektusi, lori...), ledňáci, drůbež...

private pet shop with small zoo - vervet monkeys, muntjacks, emus, rheas, cranes, many species of parrots (macaws, cockatoos, kea, amazons, sun conures, eclectuses, lorikeets...), kookaburras, poultry...

prodej suvenýrů
souvenir sale

N/A

N/A

soukromé (Gerhard Rübesam)
private (Gerhard Rübesam)

~2 ha

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 27.06. 2018 Poslední úprava 27.06. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.