!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

BRANIBORSKO • BRANDENBURG

 
Gross Schönebeck

Groß Schönebeck 

od roku 2003 administrativně součástí nového města Schorfheide • since 2003 administratively part of the new town of Schorfheide


Wildpark Schorfheide
 
52°55'23"N, 13°33'07"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-DE-BB-0011A
     
 
Prenzlauer Straße 16
16244 Schorfheide OT Groß Schönebeck
GERMANY
 
+49 3339365855
 
+49 3339365857
 
info☼wildpark-schorfheide.de
 
www.wildpark-schorfheide.de
 
wildpark v největším souvislém německém lese v biosférické rezervaci Schorfheide-Chorin. Velké výběhy s divokými především evropskými kopytníky, šelmami (vlci, rysi) a vzácnými plemeny domácích zvířat - např. 0,8 ha výběh vlků, 1,5 ha výběh rysů, více než 10 ha výběh zubrů a Heckova skotu, 18,5 ha obří centrální společný výběh koní převalského, daňků a muflonů atd.
Vlci, rysi, vydry, jeleni, daňci, losi, mufloni, divočáci, zubři, koně Převalského, vzácná plemena domácích zvířat (skot, ovce, kozy, prasata, koně a poníci)

Wildpark in the largest continuous German forest in the Schorfheide-Chorin Biosphere Reserve. Large enclosures with wild mainly European ungulates, beasts (wolves, lynxes) and rare breeds of domestic animals - eg 0.8 ha enclosure of wolves, 1.5 ha enclosure of lynxes, more than 10 ha enclosure of wisents and Heck cattle, 18.5 ha giant central joint enclosure of Przewalski's horses, fallow deer and mouflons etc.
Wolves, lynxes, otters, red and fallow deer, elks, muflons, wild boars, wisents, Przewalski's horses, rare breeds of domestic animals (cattle, sheep, goats, pigs, horses and ponies)

dětské hřiště a dětská zoo, okolo 7 km turistických stezek
children's playground and children's zoo, around 7 km tourist trails

restaurace, gril, udírna
restaurant, grill, barbecue smoker

1996

soukromé - Wildpark Schorfheide gGmbH (s.r.o.)
private - Wildpark Schorfheide gGmbH (Ltd.)

105 ha

 
1) Stručně o wildparku

N/A N/A N/A ~25 / ~185
(2016)
N/A N/A N/A
 
2015
~2008
~2006
2000
     


 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 11.06. 2009 (Video: 3 min 6 sec)
Image 1 of 14
Roman Hynek, 11.06. 2009 (Video: 3 min 6 sec)
Roman Hynek, 11.06. 2009 (Video: 3 min 6 sec)
Roman Hynek, 11.06. 2009
Image 2 of 14
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Image 3 of 14
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Image 4 of 14
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Image 5 of 14
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Image 6 of 14
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Image 7 of 14
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Image 8 of 14
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Image 9 of 14
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Image 10 of 14
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Image 11 of 14
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Image 12 of 14
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Image 13 of 14
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Image 14 of 14
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009

  Stránka vytvořena 28.05. 2017 Poslední úprava 28.05. 2017  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.