!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

BRANIBORSKO • BRANDENBURG

 
Klasdorf

některé zdroje uvádí Baruth/Mark (Klasdorf je administrativně součásti Baruthu od 2001) • some sources mention Baruth/Mark (Klasdrf is administrativelly part of Baruth since 2001)


Wildpark Johannismühle
(Johannismühle = name of water mill)
52°01'02"N, 13°31'55"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-DE-BB-0030A
     
 
Johannismühle 2
15837 Baruth OT Klasdorf
GERMANY
 
+49 3370497011
+49 337049700
 
+49 3370497025
 
info☼wildpark-johannismuehle.de
 
www.wildpark-johannismuehle.de
 
velká, více než 100 hektarová soukromá zoo v bývalém sovětském vojenském prostoru. Především nativní zvířata a vysloužilá zvířata z cirkusů - lvi, tygři, rysi, medvědi, vlci, kuny, mývali, jeleni, daňci, mufloni, divočáci, zubři, Hackův skot (pratur), konici, dravci, sovy, papoušci, datli, bažanti, vodní ptáci...

large, more than 100 hectares private zoo in the former Soviet military space. Especially native animals and retired animals from circuses - lions, tigers, lynxes, bears, wolves, martens, raccoons, red and fallow deer, mouflons, wild boars, wisents, Hack's cattle (auerochs), konik horses, birds of prey, owls, parrots, woodpeckers, pheasants, waterfowl...

dětská zoo, dětský statek, dětské hřiště, letové ukázky dravců, obchod se suvenýry, ubytování
children's zoo, kid's farm, children's playground, birds of prey flying demonstration, souvenir shop, accommodation

restaurace
restaurant

1. května 1997
1st May 1997

soukromé (Wildpark Johannismühle GmbH & Co. KG  - p. Frithjof Banisch)
private (Wildpark Johannismühle GmbH & Co. KG  - Mr. Frithjof Banisch)

>100 ha

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A ~507 / ~500
(2017)
N/A N/A N/A
 
~2016
~2012
         


N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 11.06. 2018 Poslední úprava 11.06. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.