!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

BRANIBORSKO • BRANDENBURG

 
Liebenthal

původně • originally: Lindendal
od roku 2003 administrativně součást Liebenwalde • since 2003 administrativelly part of Liebenwalde


Haustierpark und Wildpferdgehege Liebenthal
Haustierpark Liebenthal
Park of Domestic Animals and Wild Horse Enclosure
52°54'54"N, 13°26'02"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-DE-BB-0006B
     
 
Weg zum Wildpferdgehege 1a
16559 Liebenwalde OT Liebenthal
GERMANY
 
+49 3305462411
+49 1741761322
 
N/A
 
arne-broja☼wildpferdgehege-liebenthal.de
vorstand☼liebenthaler-pferdeherde.de
 
www.wildpferdgehege-liebenthal.de
www.liebenthaler-pferdeherde.de
 
zoo domácích zvířat (různá plemena ovcí, koz, prasat, oslů, skotu, králíků, kachen, husí, slepic atd., včetně několika ohrožených plemen z německého "červeného seznamu") a výběh divokých koní s koni - obrovský prostor, kde žijí polodivoce koně Převalského a (zatím) neuznané plemeno Liebenthalských koní (byli zde šlechtěni z polských koniků a norských fjordských koní již od roku 1960), ve výběhu jsou společně s daňky a muflony. Vedle velkého společného výběhu domácích zvířat je i výběh divočáků. Od roku 1996 se tierpark honosí statusem "Arche Park".

zoo of domestic animals (various breeds of sheep, goats, pigs, donkeys, cattle, rabbits, ducks, geese, chickens, etc., including several endangered breeds from the German "red list") and enclosure of wild horses - a huge area (about 27 ha) where horse live by semi wild style - Przewalski horses and (yet) unrecognized breed of Liebenthal horses (there were bred here from Polish Konik and Norwegian fjord horses since 1960), in the enclosure, they are together with fallow deer and mouflons. Also encslosure of wild boar is nex to large joint enclosure of domestic animals. Since 1996, the tierpark takes pride in the status of "Arche Park".

dětská zoo
petting zoo

kiosek a víkendová kavárna
kiosk and weekend café

1992 (Wildpferdgehege); 1995 (Haustierpark)

soukromé (Arne Broja a sdružení Liebenthaler Pferdeherde e.V., vlastnící od roku 2000 Liebenthalské koně)
private (Arne Broja and association of Liebenthaler Pferdeherde e.V. owning the Liebenthal horses since 2000)

~40 ha (z toho asi 27 ha pro koně a divoká zvířata; celkově je k dispozici údajně okolo 150 ha)
~40 ha (~27 ha of that is for horses and wild animals; 150 ha in total is reportedly at disposal)

 
1) Stručně o haustierparku

N/A N/A N/A ~20 / ~500
(2016)
N/A N/A N/A
 
N/A            


 všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 11.06. 2009 (Video: 2 min 30 sec)
Image 1 of 15
Roman Hynek, 11.06. 2009 (Video: 2 min 30 sec)
Roman Hynek, 11.06. 2009 (Video: 2 min 30 sec)
Roman Hynek, 11.06. 2009
Image 2 of 15
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Image 3 of 15
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Image 4 of 15
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Image 5 of 15
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Image 6 of 15
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Image 7 of 15
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Image 8 of 15
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Image 9 of 15
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Image 10 of 15
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Image 11 of 15
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Image 12 of 15
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Image 13 of 15
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Image 14 of 15
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009
Image 15 of 15
Roman Hynek, 11.06. 2009
Roman Hynek, 11.06. 2009

  Stránka vytvořena 29.01. 2017 Poslední úprava 29.01. 2017  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.