!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

BRANIBORSKO • BRANDENBURG

 
Lindow (Mark)

Lindow in der Mark


Vogelpark Lindow
Lindow Bird Park
52°58'13"N, 12°59'20"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-DE-BB-0048B
     
 
Straße des Friedens 20
16835 Lindow (Mark)
GERMANY
 
+49 3393390788
 
N/A
 
brita.kleinschmidt☼gmail.com
 
N/A  
 
malý ptačí park - papoušci, drobní pěvci, pávi, bažanti, křepelky, husy, kachny...

small bird park - parrots, small songbirds, peacocks, pheasants, quails, geese, ducks...

dětská zoo, bylinková zahrádka
petting zoo, herbal garden

kiosek
kiosk

1978 (stavba 1978 - 1984)
1978 (building 1978 - 1984)

Klub chovatelů drobného zvířectva Lindow (Kleintierzuchtvereins Lindow)
Lindow Club of breeders of small animals (Kleintierzuchtvereins Lindow)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A ~30 / ~200
(2017)
N/A ~30 / ~200 N/A
 
N/A            


N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 24.06. 2018 Poslední úprava 24.06. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.