!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

BRANIBORSKO • BRANDENBURG

 
Lübbenau im Spreewald

  Lubnjow  Lubnjov   Lubínov

historicky • historically: Lubenowe ; Lubenaw ->1998 Lübbenau
někdy se uvádí Lehde (Lědy) - dříve samostatná obec je součástí Lübbenau od 1974 • Lehde (Lědy) is sometimes mentioned - formerly independent village is part of Lübbenau since 1974


SpreewaldAquarium
Spreewaldaquarium • Spreewald - Aquarium
51°51'46"N, 13°59'27"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-DE-BB-0015A
     
 
Dorfstraße 1
03222 Lübbenau-Lehde
GERMANY
 
+49 35422782
+49 1704610280
 
+49 35422540
 
info☼zumhecht.com
 
www.zumhecht.com/...  
 
maličké sladkovodní akvárium restaurace a penzionu Zum Fröhlichen Hecht - 5 větších nádrží (celkem okolo 30.000 litrů) s rybami Spreewaldu

tiny freshwater aquarium of restaurant and guet house Zum Fröhlichen Hecht - 5 larger tanks (30,000 litres in total) with fish of Spreewald

skansen, ubytování
open-air museum, accommodation

restaurace
restaurant

N/A

soukromé (hostinec Zum Fröhlichen Hecht)
private (guest house Zum Fröhlichen Hecht)

N/A

N/A
 
1) Stručně o akváriu

0 ~25 / ? 0 ~25 / ?
(2017)
0 0 0
 
2009
           


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 12.06. 2009 (Video: 1 min. 05 sec.)
Image 1 of 24
Roman Hynek, 12.06. 2009 (Video: 1 min. 05 sec.)
Roman Hynek, 12.06. 2009 (Video: 1 min. 05 sec.)
Roman Hynek, 27.06. 2012 (Video: 2 min. 51 sec.)
Image 2 of 24
Roman Hynek, 27.06. 2012 (Video: 2 min. 51 sec.)
Roman Hynek, 27.06. 2012 (Video: 2 min. 51 sec.)
Roman Hynek, 27.06. 2012
Image 3 of 24
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Image 4 of 24
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Image 5 of 24
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Image 6 of 24
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Image 7 of 24
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Image 8 of 24
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Image 9 of 24
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Image 10 of 24
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Image 11 of 24
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Image 12 of 24
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Image 13 of 24
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Image 14 of 24
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Image 15 of 24
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Image 16 of 24
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Image 17 of 24
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Image 18 of 24
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Image 19 of 24
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Image 20 of 24
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Image 21 of 24
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Image 22 of 24
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Image 23 of 24
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Image 24 of 24
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012

  Stránka vytvořena 06.06. 2018 Poslední úprava 06.06. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.