!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

BRANIBORSKO • BRANDENBURG

 
Lübbenau im Spreewald

Lubnjow  Lubnjov   Lubínov

historicky • historically: Lubenowe ; Lubenaw ->1998 Lübbenau


Spreewelten Pinguinbad
Spreewelt Penguin Bath (Spreewelten = Spree Worlds)
51°51'24"N, 13°57'09"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
EU-DE-BB-0040B
     
 
Alte Huttung 13
03222 Lübbenau/Spreewald
GERMANY
 
+49 3542894160
 
+49 3542894166
 
info☼spreewelten-bad.de
 
www.spreeweltenbad.de/...
www.spreeweltenbad.de/...
 
velmi netypické zoologické zařízení - výběh a bazén tučňáků v areálu lázní a bazénu (pro lidi). Vnitřní bazén tučňáků je přímo v lidském bazénu (oddělený sklem).
Nepřístupné pro běžné (zoo) návštěvníky - jen pro hosty bazénu a lázní (= pro lidi v plavkách). Okolo 20 tučňáků Humboldtových

a very atypical zoological facility - enclosure and pool of penguins in the area of spa and swimming pool (for people). Indoor penguins pool is just inside the human pool (separated by glass).
Not accessible to ordinary (zoo) visitors - only for guests of the pool and spa (= for people in swimsuits). About 20 Humboldt penguins

krmení tučňáků, zábavný bazén (s vlnami), skluzavky, sauna, lázně, dětské hřiště, hotel
penguins feeding, leisure pool (with waves), tobogan water slides, sauna, spa, children's playground, hotel

restaurace
restaurants

2008 - výběh a bazén tučňáků (Spreewelt dříve)
2008 - penguin enclosure and pool (Spreewelt sooner)


soukromé - Spreewelten GmbH (s.r.o.)
private - Spreewelten GmbH (Ltd.)

N/A

 
N/A

0 0 0 1 / ~20
(2018)
0 1 / ~20 0
 
~2015
           


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 27.06. 2012
Image 1 of 2
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Image 2 of 2
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012

  Stránka vytvořena 23.06. 2018 Poslední úprava 23.06. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.