!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

BRANIBORSKO • BRANDENBURG

 
Mallnow

historicky • historically: Malnowe
některé zdroje uvádí Lebus (Mallnow je od r. 2001 administrativně součástí Lebusu) • some sources mention Lebus (Mallnow is administrativelly part of Lebus since 2001)


Streichelzoo Mallnow
Haustiergarten Mallnow
Mallnow Petting zoo • Mallnow Domestic Animals Garden
52°27'34"N, 14°29'27"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-DE-BB-0042B
     
 
Bruchweg 8
15326 Lebus OT Mallnow
GERMANY
 
+49 336022644
 
N/A
 
N/A
 
www.mallnow.de/...  
 
malá dětská zoo vedle restaurace - osli, poníci, ovce, zakrslé kozy, králíci, nandu, bažanti, holubi...

small children's zoo beside restaurant - donkeys, ponies, pygmy goats, rabbits, rheas, pheasants, pigeons...

dětská zoo, bylinková zahrada, muzeum včel, rybníček žab
petting zoo, herbal garden, honey bee museum, frog pond

restaurace
restaurants

N/A


soukromé - rodina Gutsmannových
private - Gutsmann family

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 24.06. 2018 Poslední úprava 24.06. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.